(Žiūrėk A. S. Puškino raštus;
Dialogai apie literatūrą).

      
       A. — Ar skaitėt paskutiniam „N N“ laikraščio numery kritiką N?

       B. — Ne, aš neskaitau lietuviškos kritikos.

       A. Bereikalo. Niekas geriau nesupažindins jūsų su mūsų literatūra.

       B. — Kaip? Nejaugi jus manot kad laikraščių kritika galūtinai nustato mūsų literatūros vertę?

       A. Ne trupučio. Mūsų kritika niekados neturėjo įtakos į kurio nors kūrinio likimą. Bet ji leidžia pajusti, kokie literatų tarpe yra tarpusaviai santykai, kiek tie literatai yra papulerūs, ir pagaliau, kokios nuomonės viešpatauja mūsų publikoje.

       „Sulietuvino“ Pe.       

       _________________
       Kalba autentiška
       Keturi vėjai Nr. 4. – Kaunas, 1928 m. vasaris