Accessibility Tools


Moterys ir vyrai,
Kurie turit gerą apetitą
Ir kurie skundžiatės kad nervai suirę —
Apčiupinėkit savo kūną,
Apčiupinėkit savo kojas,
Apčiupinėkit galvas išsišakojusias.

Paskui, jei įsitikinsit, kad skūrą jaučiat,
Del visoko pabandykit ar yra plaučiai.
Ar orą jūs vartojat suprantamai?
???????????? (neįskaitoma)

Lietuvio kraštui skurdo motyvas.
Man būtų lengviau
Užgimus Kaselio fabrikoj lokomotyvu.
Lokomotyvas tai lokomotyvas:
Prikabina vagonų šešiosdešim
Ir nieko jam —

O tu čia:
Iš demokratijos mūšių
Nebepatrauksi laukų ir pievų
Gyvenimui naujam.

Nesakau kad auksas, sidabras, šilkas;
Kad svetimos žemės džiaz-bandai.
Noriu tarp kito ko —
Kad iš kertamo miško išbėgdamas
Nenuklimptų paskutinis vilkas,
Kad apvalios ir seilėtos karvių bandų.

Pagaliau noriu kad nei akmenys
Nesirgtų džiova,
Kad visiems po lygiai
Oro porcijos būtų dalijamos:
Žalioje pievoje,
Taip kai tiems šventiems galvijams.

Todel ir šiandien
Ir visais aimanavimo metais
Tegul bus pakabintas
Žūtbūtinis plakatas.

________________
Kalba ir rašyba autentiška
Keturi vėjai Nr. 2. – Kaunas, 1926 m. gruodis