RUDENIO RADIOGRAMA

Žeme, žeme,
Ar girdi? —
Ūžia vėjas,
Krinta lapai.
Vasarą prarijo kapas.
Žeme, žeme,
Ar girdi?
Ūžia vėjas,
Krinta lapai.
Ūškim mes taip pat kaip vėjas,
Kriskim mes taip pat kaip lapai,
O jei ne,
Tai lėkim vėjais.
Šiandien juokas,
Ryt verkimas.
Krinta lapai,
Ūžia vėjas.
Gulk į kapą —
Šaukia vėjas;
Krisk į kapą —
Šaukia lapai.
Žeme, žeme,
Ar girdi?
Šiandien gulsim,
Ryt sukilsim,
Šiandien pūsim,
Ryt pražysim,
Nes išvysim ugnį degant,
Nes pajusim plieną tirpstant,
Nes išgirsim vėją ūžiant.
Žeme, žeme,
Ar girdi?!ŽEMĖS GARVEŽIU

Traukinys, kaip vėjas, švilpia:
Ošia girios, šniokščia upės.
Traukiny nerasi kilpų, —
Lėk, kaip paukštis, ir netūpki.

Žydinčiųjų pievų toliai
Raitos kaip ugny gyvatės.
Švilpiam, lekiam, nesustojam,
Saulę matom ir nematom.

Pagiryje dvaras margas,
Lieknos eglės šoka džimi.
Lėkit paskui, dangaus karvės,
Jūsų piemens dar negimę!

Staukit, mano mieli akmens,
Niekas jums kliudyt nebando;
Dūkit ne juokais ir sakmėms,
O tikrai dantis sukandę.

Traukinys apjuosė žemę.
Ore skraido juodos varnos.
Lekiam, kur skliautai aptemę,
Kai nulėksim - degs liktarnos.


_________________
Kalba autentiška
Keturi vėjai Nr. 1. – Kaunas, 1924 m. sausis