Mums čia brangu: —
1) vaizdai,
2) žodžio branginimas ir
3) žodžių tamprus ryšys.

 

Žuvis tinklu gaudo

Atvažiavo pakulioriai,
išsigando gaspadoriai,
namai per langus išlindo.

Šuo

Varangė šarangė
po suolu pasirangė.

Upė ir pieva

Kur tu bėgi kreivakrive,
— kas tau darbo skustakirpte.

Meška, perkūnas ir žuvis

Šiūšė šiluos,
pervila danguj,
o levenstruks vandeny.

Arklys pažabotas

Mėsų puode geležys verda.

Skalbiniai

Pykšt paukšt ant lentos,
kybur vybur ant tvoros.

Špūlė

Škiurutė buriutė, bebėgdama priėdė.

Debesys ir sniegas

Marykė rykė padangėms lakstė,
kukuliais drabstė.

Alaus statinė

Kai aš jauna buvau — stačia daviau,
kai pasenau — pasitursinau.

Dantys ir liežuvis

Anoj pusėj beržynėlio
Teleliuja šokinėja.

Vilkas pagavo avį. Duokit arklį,
vysiu vilką ir atimsiu avį

 
?!   Atėjo kudubudu,
Paėmė kidibidi.
Duokit kamandiki,
Vysiu kudubudu,
Atimsiu kidibidi.

Zuikis, varlė, Perkūnas ir žarija

Pakiekšt pagiry,
Čibirkšt vandeny.
Trikubilius danguj,
Martelė pelenuos.

Debesys

Margos karvės dangų laižo.

Vargonai

Stuk stuk stovai devintovai —
pušų krūme raibi gaidžiai gieda.

Kelnės

Dešimts liokų teleliokų
traukė tinklą ant pirdokų.

Linus mintuvais mina

Kietą kiša,
Minkštą traukia,
Mikel, mikel, mak-mak-mak!

Langas

Marga marška
Sienoj kabo.

Obelis ir baslys

 

!

  Mečiau aslį į kuntaslį,
Aslas nukuntaslas.


__________________
Kalba autentiška
Keturi vėjai Nr. 1. Kaunas, 1924 m. sausis