Lenkų žurnalo „Zwrotnica“ pranešimu, tarp kitų Vilniaus naujojo meno parodoje dalyvavo ir lietuvis dailininkas Kairiūkštis. Kairiūkštis prieš metus laiko grįžo iš Maskvos, kur jis studijavo tapybą. Jau tuomet dail. Kairiūkštis turėjo keletą žymesnių kubistinio stiliaus kūrinių. Kalbama, kad dail. Kairiūkštis Vilniuje surengęs vien savo kūrinių parodą. Apie tą parodą ir bendrai apie šio vienatinio lietuvių tarpe kubisto kūrybą, žinias surinkę, plačiau pakalbėsime kitą kartą.

       Keturi vėjai Nr. 1. – Kaunas, 1924 m. sausis