***

Iš miltų rados dienos ilgos

Kept duoną medžių spinduliuos

Sustaugė gal naktis. Gal vilkas

Palaižęs plutą sužaliuos.

 

Gale sutems. Ir tėvo kriaušės

Apsals burnoj, o gal apkars

Ir gulsiu nuo medaus įkaušęs

Vietoj sūnaus, o gal dukters.

 

Prabus akimirkos iš laimės

Nustos bučiuotis aitvarai

Už dievo nustatytą kainą

Parduos voratinklius vorai.

 

Tada jau eisiu ir kalbėsiu

Paskum sustosiu ant šakų

O jai kaip duonkubilis šviesiu

Kaip kaimas mirsiu nuo žiogų.

 

Iš miltų rados dienos ilgos

Iš alkano akmens – ruduo

O čia rugius pasėja smilgos

Ir ilgisi ugnies vanduo.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.

 

 

 

 

***

Nepakeliu akių nuo žaibo

Atėjusio skalsos mums palinkėt

Eglinė staltiesė nuo žaibo jau kiaura

Nebus ant ko išlieti šilto pieno.

 

Berniukas tvenkiny nukoręs kojas

Su smilkiniuos išaugusiu žilvičiu

Galvoja negi neišlietas pienas

Tai jau pasaulio pabaiga.

 

Ir mato dar žilvitis žaliaširdis

Kas atsispindi rasose

Kas atsispindi rasose

Nebesuprantama numirus.

 

Dabar pasvirusios ir sausos

Akmens pasvirusios labiau

Pažemintos plutos sausesnės

Berniuko rankos dangų rodo.

 

Nuo žaibo nepakeltos akys

Žalia ir alkana rasa

Išsprogusi širdis žilvičio –

Eglinės staltiesės viduj.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.

 

 

 

***

Medžiai auga liepose

Paukščiuose krauna pumpurus

Šaknimis žindo vėlių vaikelius

Viršūnėmis aušras kūrena.

 

Drevėse turi savo vienatvę

Suloje vyro ir moters glėbį

Vestuvėse, jei jų kas paprašo

Ant stalo pasilipę dainuoja.

 

Rudenį medžiai žino tiesą

Žiemą viską pamiršta

Pavasarį mylisi medžiai,

Kai prie jų žmonės verkia.

 

Ir kalbasi medžiai per vėją

Per stiklą jie žiuri pro langą

Žaidžia, tarytum dar negimę

Numiršta ir atsidūsta.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.

 

 

 

***

Vilkausi pjūtimi viršum pakalnės

Vadelėm skubrinau namus sugrįžt perpiet

Bet krito žemėn vyturiai

Ir pelenus skvernais išblaškė

 

Guliausi atilsio prie rūtos

O ant jos mėlyno sijono

Girdėjau žmones giedant

 

Šalia arklys negyvas uostė žolę

Senyvas skerdžius šaukštu gėrė audrą

Žvaigždžių neužpūstas kapų žvakes

Lietus dabojo

 

Vakaru nueiti keliai nusimetė savo meškenas

Aš nusivilkau pjūtį

Paleidau griaustinį į pievų saulėlydį

Apsikabinau nuo piktžolių rasos kritusį arktį –

Rūta buvo man žalia.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.


 

 

***

Lietau, tu žolę supranti

Tu arklio duoną

Užmaišytą rėty

Kartu su jau sulytais

Tarsi miltai pelenais.

 

Lietau, tu lyg senelis

Dievo piemenėlis vaikštai

Nuo liepų ant beržų.

Lietau, kai nebelyja,

Tai rodos nieks nevaikšto.

 

Kiek bepakeltumei vandens

Kiek nusišluostytumei kaktą

Vis viena viskas tik lašai

Kurie negali nulašėti.

 

Lietau, dausų tu kumely, parvežk alaus nuo bočių

Griežlele verkti išmokinta

Perdien šilkų po kojų man priverk

O aš stovėsiu pakrašty

Ir bičių kelmu

Įtave žiūrėsiu.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.


 

 

***

Drugeliui lietus sparnus nuplovė

Laužas sparnus nudegino

Vaikelis bežaisdamas nuplėšė:

– Iš kur pas drugelį tiek sparnų?

– Nuo skridimo, brolau, nuo skridimo.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.


 

 

***

Medkirtys, kirvį į kelmą įpleišėjęs,

Sugrįžęs nerado nei kirvio, nei kelmo –

Tik duobė.

Nors buvo lemta, kad nė duobės neliks.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.


 

 

***

Mes sugulėm, mes ir atsikėlėm

Ir ne mums žinoti, kas už mus padėjo galvas

Tarp to, kur uogos dar nepalytėtos

Ir to, kur jos visai sutryptos:

Atsiduoda klyksmu kambary

Kur Pontijus rankas nusiplovė.

 

Ribos: Studentų kūrybos almanachas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994.