Ateinam mes —
kūrėjai.
Ateinam sena griaut
ir nauja kurt pradėję.

Ateiname — nevainikuoti,
žingsniuojame — nepripažinti
ir ryžtamės visi kentėt
už gražią naują mintį.

Sudie, seni stabai! Iš kelio!
Jaunieji frontan žengia!
Tai mes jauni areliai
ir žūt už žodį pasirengę.

Apspiaudys mus —
mes žinom.
Mes nauja, spardomi, sukurt
mėginam.

Lig šiol tik įkvėptieji traukė
užkimusiais balsais.
Šiandien pasaulis jau sulaukė
žingsniuojančių naujais keliais.

Mums vardas futuristo —
menkas.
Į mūsų mažą būrį
visi drąsieji renkas.

Mes garbinam ne plieną,
ne geležies lokomotyvą,
bet žmogų tvirtą
ir žmogiškai gyvą.

Kai apardyta bus pluta
ir rūkas praretės ant horizonto,
tada ateis už mus vėl jaunesni
ir sudarys jaunesnį frontą.

_________________
Kalba autentiška
Raketa. Vienkartinis meno leidinys. Redaktorius Vytautas Montvila. – Kaunas, 1929.