Pavadinimas
Sargis Atsargiai. Saulėtryda (Algimantas Baltakis. Žvirblių žiemavietė, 2005)