Accessibility Tools

 

        dainius gintalasdainius gintalas

 

 

Nusibaigimo formos
 
„Po trupinį tau surinkau
pačias tyriausias savo glamones.
Girdi, kaip užknarkė kelias
Girdi, riktelėjo rylas. Greičiau!“
C. Vallejo
 
tiesiog tik priemiesčiuos bruzdėjau
o dalgiuos degė akys
ir vis žibėjau klykavau rausiau žaizdas kliedėjau
kaip tampomos už papilvių plaštakės
 
varsna. tamponai. pergamentas. brizas
uždusęs kaminas. trikojis šuo.
skenduolis. Indas
 
ir vis klaikus kutenimas kliedėjosi
ir šiugždančios burnos drėgmėj plaštakės
 
nubusti. svilintis. kankintis. šieptis.
nubukti. stverti. suktis. dusti.
nusukti. smigti. trintis. trenkti.
 
jei vienas kliedesys tai kitas tunelis
o trečias svečias
užmigęs kibiras prigėrusios plaštakės
 
surytas. užmuštas. pakartas. nukankintas.
suvalgyti. nusnūduriuoti. sukapoti.
suknežintos. subjaurintos. prisirpusios
 
o ji maža maža
dygi dygi
 
tiktai per žingsnį per varstotą
per akmenį per kilometrą mylią ji pamatoma
per leukocitą dūmą iešmą
žagsulį akių dūmimą pamaitinama
 
sunki delčia
apdujęs stiklas ir tabakas
kaip krūvos sumaltų nakties plaštakių
 
rūgštynės. bruknės. spanguolės.
medūzos. kaspinuočiai
ar dar kt. sparnuočiai
ar sapnuočiai
 
geltonos mišios vočiai močiai
                                          morčiai
ir išvalytas pilvas
šliaužioja po pievas žarnos
pritrėkšti balandžiai
                  sklandžiai
žaizdriai. bjauriai. greitai.
smarkiai. žiauriai.

                  skrandžiai kepenys

ir obuoliai ir vikšrai
                              ir aštuonkojo žvilgsnis
priartėjimai šviesos ir blogio
 
blõga. šilta. šãlta. kãršta.
mėlyna. raudona kregždė
 
aš šuo šuva teliukas ūsas
katorgos bartukas vailokas tapyras
amfisbenos sparnas šerno dūkas
prietemų pasiutligė
dirglus barsukas
 
dryžiais. kryžiais. ryžiais.
staigiai. greitai. smarkiai.
sapnuodamas. tupėdamas. kratydamas.
riaumodamas. draskydamas. klausydamas.
 
jau springsta kelias
ašakos jau ašaros jau rėklės
jau paukštis
povas kovas gaidmetys
balandis jau vasaris
 
bet jau. dar ne. o gal. jau vis dėlto.
tačiau. sudie. ir ačiū. baigsiu
braidydamas po tulžį nusibaigsiu
švintant
tarp didelių tarsi banginiai
tavo plaučių
 
 
Žiema ir mirtis: poezijos almanachas – Vilnius: Žuvėdra, 2005.