antanas simkus

 

 

Šiaurės miestelis
 
I
 
Čia liko žiemoti tik varnos
Ir pilkšvas rytojaus dangus.
O plentas? Nebuvo čia plento.
Barakai, bokšteliai, lietus,
 
Kareiviai, rūdijančios žvaigždės,
Tvora atskirtos nuo miesto,
Negrabios kirilicos raidės
Teisingai liudijo: Dievo
 
Nėra mums, nėra ir mirties,
Mums duotas įsakymas trauktis,
Nes čia per daug bjaurasties,
Nes čia jau seniai nebe šiaurė.
 
 
II
 
Čia lieka žiemoti ir varnos
Ir pilkšvas rytojaus dangus.
Per dykvietes driekiasi gatvės,
Namai baigia griaut barakus.
 
Prekybos centrai ir kontoros,
Gyventojai, šunys, mašinos,
Reklamos, beviltiškai orios,
Tačiau niekada nesugrįžta
 
Kažkas, kas paliudytų esant
Bent mirtį...
– – – –
O šiaurė?
                  Nėra jokios šiaurės.
 
 
Žiema ir mirtis: poezijos almanachas – Vilnius: Žuvėdra, 2005.