TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2007 m. Nr. 5. (gegužė)

TURINYS

GASPARAS ALEKSA. Laukiant varnėno skambučio
MYKOLAS KARČIAUSKAS. Neries postilė. Eilėraščiai
PETRAS VENCLOVAS. Šmėklos. Raudonoji tamsa. Apysaka
TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. Eilėraščiai
TAMARA JABLONSKAJA. Kelias ir iešmininkas. Skrydis. Ghadamis. Novelės. Vertė J. Aputis
DANTE ALIGHIERI. Iš „Skaistyklos“. Vertė S. Geda
ALEKSANDAR HEMON. Moneta. Apsakymas. Vertė L. Jonušys

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R     K R I T I K A
NERIJUS BRAZAUSKAS. Saulius Tomas Kondrotas ir Lotynų Amerikos proza
DALIA SATKAUSKYTĖ. Ezopo kalba kaip teorinė sąvoka, arba Kaip mums kalbėti apie sovietmečio literatūrą

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Apie dramaturgiją, poeziją ir dramblių erzinimą. Poetę ir dramaturgę Gabrielę LABANAUSKAITĘ kalbina literatūrologė Vitalija PILIPAUSKAITĖ

             „ M E T Ų “   A N K E T A
Požiūriai. Audinga PELURITYTĖ, Marius BUROKAS

             A K I R A T I S
Lenkija, papasakota naujai. Su profesore Maria JANION kalbasi Andrzejus FRANASZEKAS. Vertė B. Jonuškaitė

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
EUGENIJA STRAVINSKIENĖ. Mano metai leidykloje

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
NIDA GAIDAUSKIENĖ. Kol nenudžiūvo virkštis… (R. Skučaitės „Varinis angelas“)
ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS. Džiaugsmo ir skausmo poezija (V. V. Skripkos „Mažoji rinktinė“)
TOMAS ANDRIUKONIS. Laiškas į salą (D. Staponkutės „Lietumi prieš saulę“)
FELIKSAS MAČIANSKAS. Pažadai ir dažai (A. Eidinto „Ieškok Maskvos sfinkso“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
PETRAS DIRGĖLA. Spygliuočių literatūra

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA. In memoriam. Jurgis Buitkus
NERIJUS BRAZAUSKAS. Ar Antanas Vienuolis – klasikas?
LAIMUTĖ TIDIKYTĖ. Vilniaus kultūrinio gyvenimo konferencija
Pasaulis, kuriame gyvenu. Tennessee'io Williamso pokalbis su savimi. Iš anglų k. vertė JULIUS KELERAS 
Atodangos: nuo Pulitzerio iki „Čempionų pusryčių“ be Kurto Vonneguto.

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt