Accessibility Tools

 

Gintalas_Petras_PGintalas_Petras_P        Gegužės 21-ąją mūsų greitai susidraugavusi grupė išvažiavo į Naisius (Šiaulių r.), Poezijos pavasario šventę. Pirmiausia aplankėme Naisių literatūros muziejų, įkurtą buvusiame Zubovų dvare. Mus svetingai pasitiko muziejaus direktorė Rita Žukauskienė ir jos kolegės. Išties įdomu, kad kaimo vietovėje įkurtas muziejus, kuriame saugomas Šiaurės Rytų literatūros korifėjų atminimas ir eksponuojama didelė medalių kolekcija, nupirkta dar buvusio kolūkio, o paskui muziejininkių slėpta seifuose nuo „metalo medžiotojų“, kol atėjo geresni laikai.

 

        Kol į muziejų rinkosi svečiai, rajono valdžios atstovai, spėjau apsidairyti ir kieme. Graži aplinka, po langais, turbūt kaip ir prieš daugelį metų, žydėti trokštančias galvas kelia aguonos, sinavadai, ramunės, šalavijai, mirtos... Ramiai ošia medžiai. Prie namo pritvirtintoje lentelėje įrašas: „Šiame name gyveno ir kūrė lietuvių liaudies poetas Zigmas Gėlė-Gaidamavičius 1894-1912“. Poetas mirė labai jaunas, vos peržengęs aštuonioliktuosius gyvenimo metus. Parašė poezijos knygą „Gėlynas“, bet nebespėjo jos išleisti...

 

        Po susitikimo muziejuje patraukiame į Naisių kultūros centrą, kuriame turi vykti poezijos šventė. Čia jau susirinkę poeziją mylintys ir ją kuriantys žmonės.

 

        Pirmoji šventės dalis skirta Zigmo Gėlės premijai įteikti. Į ketvirtąją dešimtį įžengusią premiją 1976 m. įsteigė kolūkis „Už taiką“ su savo eruditu pirmininku Česlovu Karbauskiu.

 

        Ji įteikiama kasmet už geriausią metų poezijos debiutą. Nuo 1992 m. premiją skiria Šiaulių rajono savivaldybė, o įteikimą organizuoja Šiaulių kultūros skyrius ir Naisių literatūros muziejus. Taigi jau daug lietuvių poetų yra pamaloninti Zigmo Gėlės vardo premija.

 

        Šiemet komisija, vadovaujama poeto Vytauto Kirkučio, iš penkių kandidatų premijai gauti išrinko Petrą P. Gintalą už jo pirmąją (pomirtinę) knygą „Einu namo“. Knygą sudarė ir redagavo Janina Riškutė, apipavidalino poeto brolis Martynas Gintalas, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Knygoje spausdinami eilėraščiai, proza, dienoraščio fragmentai, piešiniai ir nuotraukos. Leidyklos skelbtame pirmosios poezijos knygos konkurse ši knyga laimėjo pirmąją vietą.

 

        Premijai įteikti šventės vedėja Rita Žukauskienė pakvietė Šiaulių rajono mero pavaduotoją Ingridą Venciuvienę, Kultūros skyriaus vedėją Valę Jurešienę ir Naisių kultūros centro direktorių Raimondą Sinkevičių.

 

        Trisdešimt antroji Zigmo Gėlės premija įteikiama mirusio poeto Petro P. Gintalo tėvui dailininkui, beje, ne vieno Naisių muziejuje eksponuojamo medalio autoriui Petrui Gintalui. Jį paprašo rankose palaikyti atminimo skulptūrėlę, kurioje tarp kitų premijos laureatų išraižytas ir jo sūnaus vardas bei pavardė.

 

        Simboliška ir graudoka – Petras P. Gintalas atsisveikino su šiuo pasauliu devyniolikos metų. Zigmas Gėlė išeidamas į amžinybę buvo aštuoniolikos... Ir kažkaip lengva sieloje, kad jaunas talentingas žmogus atsimintas ir pagerbtas po mirties tokio pat jauno žmogaus vardo premija.

 

        Premijos įteikimo proga eiles skaitė Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos mokiniai. Juos moko mokytoja Vida Norvaišienė. Šioje gimnazijoje daug mokytojų ir mokinių, puoselėjančių Zigmo Gėlės vardą. Geriausias pavyzdys – gimnazijoje atidaryta Zigmo Gėlės auditorija. Petro P. Gintalo eiles skaitė ir Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Gražiai, jausmingai dainavo Meškuičių kultūros centro moterų tercetas, šoko gimnazistai. Šiltus sveikinimo žodžius tarė Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė.

 

        Antrojoje šventės dalyje apie Petro P. Gintalo kūrybą, knygos sudarymą kalbėjo literatūrologė Janina Riškutė, savo eiles skaitė atvažiavusieji: pirmoji Zigmo Gėlės premijos laureatė Vidmantė Jasukaitytė, poetai Albertas Skyrelis, Stasys Jurevičius, Vytautas Stankus ir šių eilučių autorė. Savo kūrybos paskaitė ir poetai Vytautas Kirkutis, Stasys Bulzgis, Jaunius Kulnys, kiti Šiaulių „Verdenės“ ir Joniškio „Audruvės“ klubų literatai.

 

        Po poezijos skaitymų visi išvažiavome į Sereikių kapines, kuriose su savo neišsipildžiusiomis svajonėmis palaidotas jaunutis poetas Zigmas Gaidamavičius-Gėlė. Padėjome gėlių prie poeto kapo, pastovėjome pavasario saulės nutvieksti...

 

        Šalia kapinių plečiasi Zigmo Gėlės premijos laureatų parkelis – kasmet jame pasodinamas ąžuoliukas arba liepaitė, žiūrint kas – poetas ar poetė tapo laureatu. Sušlamės čia ir šiųmetis Petro P. Gintalo ąžuoliukas, paglostytas jo tėvo rankų. Sulapos bėgant metams. Kaip ir kiti šio ypatingo parkelio medžiai – į saulę besistiebiantys, inkilus keliantys, paukščių giesmėmis besipuikuojantys...

 

        Nemunas, 2008-05-29