Accessibility Tools

Lindes-Dobilo_memorialine_lentaLindes-Dobilo_memorialine_lenta       Skaitmeninės Panevėžio istorijos bibliotekos dokumentų skyrius pasipildė nauju įdomiu istoriniu dokumentu - paskelbtas išsamus rašytojo Julijono Lindės-Dobilo bibliotekos ir jo asmeninio turto aprašymas. Dokumento originalas saugomas Panevėžio apskrities archyve.

 

       Filosofas, pedagogas, rašytojas, kunigas, Panevėžio gimnazijos direktorius Julijonas Lindė-Dobilas, gimęs 1872 metais, yra viena iškiliausių asmenybių Panevėžio istorijoje. Jo įnašas lietuviškoje filosofijos tradicijoje, fundamentali kultūros kritika reikšminga ir šiandien. Svarbiausias rašytojo kūrinys – pirmasis lietuviškas psichologinis romanas "Blūdas, arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete" (1912), kuriame vaizduojami 1905-1907 metų įvykiai, visų veikėjų portretai šaržuoti, kritikuojama konservatyvioji dvasininkija. Taip pat parašė apsakymų, dramas "Širdis neišturėjo", "Kur laimė?", paskelbė straipsnių literatūros, estetikos klausimais.

 

       Pirmojo lietuviško romano autorius buvo ir literatūros kritikas bei talentingas pedagogas, subūręs aplink save krašto intelektualų žiedą. Savo erudicija, visuomeniškumu, domėjimusi intelektualinėmis problemomis, dvasiniais ieškojimais, rašytojas darė didelę įtaką jaunimui.

 

       "Po J. Lindės-Dobilo mirties 1934 m. gruodžio 2 dieną Panevėžio policijos nuovados viršininkas J. Lukšionis surašė visą velionio turtą, buvusį jo bute", - teigia Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Didesnę sąrašo dalį, pasak A. Astramsko, užima rašytojo knygos ir rankraščiai. Taip pat išvardinti asmeniniai daiktai, meno kūriniai, apdovanojimai. Sąrašas suteikia papildomų žinių apie rašytojo intelektinius interesus, gyvenamąją aplinką, to meto inteligento buitį.

 

       Šio dokumento publikacija yra svarbi ne tik J. Lindės-Dobilo palikimo įamžinimui, bet ir iliustruoja Panevėžio istorijos tarpukario laikotarpį. Panevėžio skaitmeninės bibliotekos tikslas – skelbti šiuolaikinių istorinių tyrimų rezultatus, sutelkti vienoje vietoje vertingiausius anksčiau atliktus istorikų darbus ir pagerinti prieigą prie retų, vertingų ir kitomis priemonėmis sunkiai pasiekiamų istorijos šaltinių. Atrenkant bibliotekai publikacijas pirmiausia keliami jų profesionalumo kriterijai, šaltinius stengiamasi atrinkti pagal jų vertę.

 

       Vakarų ekspresas, 2008 12 02