Accessibility Tools

 

vesciunaite_edvinas_graziaveidisvesciunaite_edvinas_graziaveidis       Aldona Veščiūnaitė. Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2006. – 38 p.

 

       „Literatūros ir meno“ redakciją pasiekė žinia, kad 50 metų JAV, Vilaubruke (Ilinojaus valstija), veikęs „Santaros–Šviesos“ federacijos įsteigtas Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (AMKLF) nutraukia savo veiklą. Prieš penketą metų pasirodžiusiame Antano Naujokaičio straipsnyje („Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas tebegyvuoja“ – „Literatūra ir menas“, 2002 05 24) dar nebuvo nė užuominos apie galimą fondo veiklos nutraukimą. „Iš metinės ataskaitos matyti, kad A.Mackaus fondo piniginė netuščia ir kad iš jos semiama dolerių taip pat Lietuvos kultūros reikalams“, – rašė A. Naujokaitis.

 

       Paskutinė (išleista 2006-aisiais) AMKLF knyga – Aldonos Veščiūnaitės „Edvinas Gražiaveidis keliauja į Marsą“. Naujas eilėraščių rinkinys pirmiausia kelia žanro problemą: ar tai poema, ar eilėraščių ciklas? Kur riba tarp prozos ir poezijos? Knygą sudaro 21 siužetinis eilėraštis, turintis savo herojų – įvairialypį menininką Edviną Gražiaveidį. Tekstų erdvės kontūrus ženklina: Sidnėjus, Los Andželas, Niujorkas, Paryžius, Kaunas, Vilnius, Marsas… Kaip taikliai recenzijoje, skirtoje ankstesniam A. Veščiūnaitės eilėraščių rinkiniui „Blykstelėjimai šimtmečiui baigiantis ir kiti netikėtumai“ („Stogo ir kupranugario rungtynės“ – „Literatūra ir menas“, 2004 10 22), pažymėjo Inga Urbonavičiūtė, ieškoma savo, o kartu visos Lietuvos, vietos pasaulio kultūroje. Vienas įdomiausių meninių sprendimų – įvairių menų (poezijos, muzikos, dailės, kino) sintezės paieška, įprasminama per Edvino Gražiaveidžio paveikslą: „Lietuvos radijui ir televizijai / duotame interviu praėjusią savaitę šnekėjau, kad stengiuosi / kurti naują meno formą, apjungiančią vaizdą, garsą / ir muziką bei kompiuterines priemones.“

 

       AMKLF veiklos nutraukimas – didelis nuostolis Lietuvos kultūrai: fondas išleisdavo nors ir nedaug (per metus vos vieną ar dvi), tačiau neabejotinai geros kokybės, galbūt net išliekamąją vertę turinčių knygų.

      

       Literatūra ir menas, 2007-03-09