Accessibility Tools

vesciunaite_blykstelejimaivesciunaite_blykstelejimaiVeščiūnaitė A. BLYKSTELĖJIMAI ŠIMTMEČIUI BAIGIANTIS IR KITI NETIKĖTUMAI. – Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2004.

 

Knyga, atkeliavusi iš užjūrio. Tai ketvirtasis Australijoje gyvenančios poetės eilėraščių rinkinys. Tiesa, eilėraščiais pavadinti dalį knygos (ciklą „Blykstelėjimai“) būtų sunkoka. Tai savotiški apmąstymai balsu, dienoraštis, fiksuojantis gyvenimą.

Čia galima rasti ir literatūrinių bei kultūrinių įvykių atgarsių, autorės refleksijų, netgi recenzijų užuomazgų. Tiesa, tai kiek monotoniška ir, kaip minėjau, poezija nelabai vadintina: parašyta pagal principą – „Ką matau, tą ir dainuoju“.

Antroji rinkinio dalis – „Muzikalieji skliautai“ – lyriškesnė ir gaivesnė. Čia atsisakoma proziškumo, juntamas gamtos dvelksmas, ilgesys, į pasaulį žvelgiama per kultūros ir muzikos prizmę. Eilėraščiams žavesio prideda egzotiški motyvai, jų geografija plati: Europa, Amerika, Australija.

Poetė stengiasi išreikšti žmogaus bendravimą su žmogumi, bet, pasak recenzentų, „žodžiai ir jų prasmė atitolsta kaip nepasiekiamos salos ar priartėja – ryškėja kaip gaivūs, nauji atradimai“.

Tiesa, skaityti trukdo ir kiek nerangi, sumedėjusi tekstų kalba. Būtent dėl jos eilėraščiai kai kur nuskamba dirbtinokai.

 

Literatūra ir menas, 2004-07-16 nr. 3010