Apie eilėraščius

Eilėraščiai
nerašomi,
eilėraščiai
atsiranda.

Eilėraščiai
buvo jau,
kai nebuvo poetų.

Eilėraščiai –
subraižyti
langų stiklai.

Eilėraščius
galima paversti
kompostu
ir todėl jų niekad
nereikia degint.

Eilėraščiai
dirba kiaurą parą
(netgi hermetiškieji).

Eilėraščiams
iš užsienio
nebūtinas joks leidimas.
Gana gero vertėjo.

Nieko negalima
priversti skaityti
eilėraštį
ar netgi jį parašyti.

Eilėraščiai
neatsako
už savo autorių.

Eilėraščiai
neskaito
jokių eilėraščių.

Eilėraščius
galima bet kada
iškeisti
į kitus eilėraščius.

 


Planetariume

Perdegė
šiaurinė žvaigždė.
Menka bėda,
sako ponas Biomė,
ir įsuka
naują lemputę
į skliautą.

 


Apie meilę

Kodėl jis niekad
apie meilę narašo,
klausia kažkas.

Visad, kai tik pabandau,
sako poetas,
man išgaruoja rašalas.

 


Betoninis gamtovaizdis

Vis sunkiau
galvą
į smėlį
įkišti.

 


Iš priešistorės

Prieš žmogui
pagaliau išrandant
kamuolį,
futbolo stadionuose
buvo tikriausiai
baisiai nuobodu.

Kiekvienas žaidimas
neišvengiamai baigdavosi
nulis nulis.

 


Sugėrovas

Kai mes
iš smuklės svyrinėjam,
jau šviesu.

Dangus toks
baisiai mėlynas.

Lyg būtų
su mumis pernakt
girtavęs.

 


Baikštus žvėris

Baikštus poeto žvilgsnis
per petį:

Nuo horizonto artėja
didysis užmaršties
trintukas.

Iš vokiečių kalbos vertė Vytautas KARALIUS