TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
TĖVYNĖS VARPAI

 
       NAUJAS „THE VILNIUS REVIEW“ NUMERIS

       Du kartus per metus anglų kalba leidžiamo „The Vilnius Review“ 2004 m. rudens ir žiemos numeryje plačiau pristatomi šeši lietuvių rašytojai. Užsienio skaitytojas supažindinamas su naujausia S. T. Kondroto apsakymų knyga „Meilė pagal Juozapą“, skelbiamas apsakymas „Tautos gimimas“, kurį išvertė L. Simutis. S. T. Kondroto kūrybą ir jo naujausią knygą aptaria literatūrologė J. Sprindytė. Taip pat pristatomas ir L. Gutausko romanas „Plunksnos. Kazbek“, spausdinama ištrauka iš romano „Kazbek“ (vertė D. J. Ross). Pastarąjį romaną savo straipsnyje „Šventas kvaišelis – daugiabalsio romano herojus“ vertina L. Jonušys.
       Rudens ir žiemos numeryje pristatomi trys poetai, neseniai išleidę naujas poezijos knygas. V. P. Bložės knygą „Prieš išskrendant tau ir man“ analizuoja E. Drungytė, skelbiami eilėraščiai iš šios knygos, kuriuos vertė J. Zdanys. Spausdinami K. S. Keyso eilėraščiai iš jo antrosios poezijos knygos lietuvių kalba „Pokalbiai su Tertium Quid/Conversations with Tertium Quid“, taip pat E. Ališankos pokalbis su poetu apie jo kūrybą, knygos pasirodymo aplinkybes. G. Grajausko knygą „Naujausių laikų istorija“ nagrinėja R. Kmita, skelbiami eilėraščiai iš šios knygos (vertė K. S. Keysas).
       Pristatoma ir pirmoji G. Radvilavičiūtės esė knyga „Suplanuotos akimirkos“, spausdinama esė „Privalomi parašyti tekstai“, kurią išvertė A. Matulytė. Literatūrologė E. Baliutytė straipsnyje „Talentingai suplanuotos akimirkos“ vertina G. Radvilavičiūtės kūrybą pagal šiandieninio esė bumo kontekstą.
       E. Ališanka straipsnyje „Lietuvių literatūros linkmės“ supažindina su svarbiausiais lietuvių literatūros istoriniais aspektais bei šiandieninės lietuvių poezijos kryptimis. R. Tamošaitis straipsnyje „Lietuviškasis euroromanas“ svarsto šiandieninės lietuvių prozos problemas, jai kylančias grėsmes ir tendencijas.
       Skaitytojas taip pat supažindinamas su reikšmingiausiais pastarojo pusmečio literatūriniais įvykiais, neseniai pasirodžiusiomis ir kritikų dėmesį patraukusiomis knygomis.
       Anglų kalba leidžiamam žurnalui 2004 metai buvo jubiliejiniai – dešimtieji.

„THE VILNIUS REVIEW“ inf.      

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt