[3 psl.]                                                                                                                    Nr., psl.

Braziūnas Vladas. Knyga ir kitos
       žodžio pasaulio formos
Daujotytė Viktorija. Perpetuum mobile
Jonušys Laimantas. Inteligentas
       paraštėje
Juozaitis Arvydas. Evangelija
       pagal Lietuvą
Kunčius Herkus. Nebenoriu susikalbėti
 
4
8-9
 
7
 
3
10

3
3

3

3
3
Kvietkauskas Mindaugas. Dialogas
       per sienos viršų
Martinaitis Marcelijus. Apie mitologiją
       ir veršelių maitinimą
Sadauskas Romas. Ar bus,
       kad Nemuno nebus?
Stankevičius Rimvydas. Noriu be eilės
Šerelytė Renata. Metų simboliai

12

11

2
5-6
1

3

3

3
3
3ORIGINALIOJI PROZA

Čergelienė Rasa. Dvi novelės
Černiauskaitė Laura Sintija.
       Du apsakymai
Černiauskas Rimantas. Du apsakymai
Čigriejus Henrikas Algis. Dvi novelės
Dirgėla Petras. Marija Lupu,
       mergaitė našlė. Romanas
Girdzijauskas Vytautas. Valinčius.
       Romano fragmentas
Gutauskas Leonardas. Datos.
Romano fragmentas
Ignatavičius Eugenijus. Geležinašis.
       Apsakymas
Jakučiūnas Andrius. Servijaus
       Galo užrašai. Romanas

Kasparavičius Ramūnas. Skrebės
       ežero pasaka
1

11
12
4

12

4

3

11

10
11

11
51

43
74
52

12

12

14

73

11
13

70

 

Kunčius Herkus. Nepagailėti Dušanskio.
       Romanas

Liegutė Emilija. Baltoji moteris.
       Romano fragmentas
Marcinkevičius Juozas. Novelė
Medelis Linas V. Lili Širdutė. Novelė
Narbutas Vytautas. Sugrįžimų ratas.
       Novelė
Sabolius Kristupas. Garsų nelaisvė
Sajauskas Justinas. Užkritę lapai
Sluckis Mykolas. Su skrybėle
       Kurfiurstendame. Novelė
Šavelis Rimantas. Geriu žalią tylą.
       (Atsiminimai apie Paulių Širvį)
Šerelytė Renata. Raudono Šilko kilpa.
       Apsakymas
Venclovas Petras. Vakaro traukinys.
       Apsakymas
1
2

5-6
2
1

3
7
7

5-6

8-9

8-9

5-6
11
12

42
65
68

66
37
12

12

12

63

71ORIGINALIOJI POEZIJA

Balbierius Alis. Eilėraščiai
Bložė Vytautas P. Migruojantiems
       paukščiams
Bložė Vytautas P. Žiemos prirašyti
       lapai
Braziūnas Vladas. Eilėraščiai
Cieškaitė Gražina. Teofanijos
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Gaidauskas Egidijus. Eilėraščiai
Janonė Ineza Juzefa. Eilėraščiai
Jažauskas Vidmantas. Eilėraščiai
Kasparavičius Ramūnas. Eilėraščiai
Kazlauskaitė Giedrė. Eilėraščiai
Keleras Julius. Eilėraščiai
Keturakis Robertas. Eilėraščiai
Kukulas Valdemaras. Eilėraščiai
4

5-6

12
11
4
2
1
7
1
3
5-6
4
12
11
48

7

9
38
62
61
64
32
62
50
67
8
69
8

 

Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Mezginaitė Elena. Eilėraščiai
Norvilas Gytis. Eilėraščiai
Orintaitė Laura. Eilėraščiai
Patackas Gintaras. Eilėraščiai
Rudokas Tomas Arūnas. Kadaise.
       Eilėraščiai
Skripka Vytautas. Eilėraščiai
Stacevičius Stasys. Eilėraščiai
Strielkūnas Jonas. Eilėraščiai
Striogaitė Enrika. Eilėraščiai
Šimkutė Lidija. Iš ciklo
       „Žibintų Šviesa“. Eilėraščiai
Šimonis Darius. Eilėraščiai
Zelčiūtė Dovilė. Eilėraščiai
Žilaitytė Joana Danutė. Eilėraščiai
7
1
8-9
1
1

11
2
10
10
8-9

10
3
5-6
8-9
7
47
59
66
6

65
7
51
7
80

60
9
38
8ORIGINALIOJI DRAMA

Gancevskaitė Diana. Lombarde. Pjesė
Iešmantas Gintautas. Tikocinas.
       Drama poema
Saja Kazys. Kirpėjos. Melodrama
10

7
3
55

48
55VERSTINĖ PROZA

Borges Jorge Luis. Novelės.
       Vertė L. Rybelis
Bråtveit Inger. Lūpomis prie užšalusio
       fiordo. Vertė A. Petrauskaitė
Gałczyński Konstanty Ildefons.
       Novelės. Vertė V. Dekšnys
Keret Etgar. Trumpi apsakymai.
       Vertė L. Liubinavičiūtė

10

4

3

1

64

65

77

79

 

Kerouac Jack. Dharmos valkatos.
       Vertė S. Repečka
Loetscher Hugo. Uždanga po uždangos
       po uždangos. Vertė A. Merkevičiūtė
Mamlejev Jurij. Novelės.
       Vertė D. Pocevičius

8-9

2

7

84

74

59VERSTINĖ POEZIJA

Alonso Damaso. Moteris su aliejaus indu.
       Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Andersson Claes. Eilėraščiai.
       Vertė Z. Mažeikaitė
Apollinaire Guillaume. Eilėraščiai.
       Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Edson Russell. Eilėraščiai.
       Vertė M. Burokas
Elfyn Menna. Eilėraščiai.
       Vertė S. Paliulytė

1

3

12

4

8-9

74

72

81

75

93

 

Hee Van Miriam. Eilėraščiai.
       Vertė A. Gailius
Hordynskyj Sviatoslav. Eilėraščiai.
       Vertė G. Patackas
Pessoa Fernando. Piemuo ir jo banda.
       Vertė N. S. Pukinskaitė
Traat Mats. Iš „Charalos biografijų“.
       Vertė S. Geda

7

10

5-6

2

82

83

82

70VERSTINĖ DRAMA

Beckett Samuel. Ne aš. Komedija.
       Dvi pjesės. Vertė S. Repečka
Handke Peter. Pranašystė. Pjesė.
       Vertė D. Pocevičius
Maeterlinck Maurice. Aklieji.
       Drama. Vertė L. Rybelis

5-6

12

11

87

86

77SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI

Girdzijauskas Juozas. Spaudą atgavus 5-6 103JONUI AISČIUI – 100

Jono Aisčio laiškai (V. Šatkuvienė.
       Epistolinė autobiografija)

7
8-9

97
132SALOMĖJAI NĖRIAI – 100

Daujotytė Viktorija. Eschatologija
       Salomėjos Nėries eilėraščiuose

11

91LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Bendraminčių knyga („Naujausioji lietuvių
       literatūra.1988-2002“).
       Pokalbyje dalyvavo
       Kęstutis Nastopka, Vanda
       Zaborskaitė, Giedrius Viliūnas,
       Mindaugas Kvietkauskas,
       Marcelijus Martinaitis.
       Parengė G. Ramoškaitė-Gedienė
Daujotytė Viktorija. Janinos Degutytės
       poetinių laikysenų atodangos
7

10
86

87

 

Jurgutienė Aušra. Globalizmo iššūkis
       nacionalinei literatūros istorijai
Kubilius Vytautas.
Dramatinis eilėraštis
Speičytė Brigita. Senobinė grožė:
       romantizmo estetika „Anykščių
       Šilelyje“
Sprindytė Jūratė. Lošti iš romano
Šeina Viktorija. Kartos be savybių
       metraštininkas (S. Parulskio „Trys
       sekundės dangaus“)

1
2


3
8-9


11

89
79


85
98


98APIE 2003-IŲJŲ PIRMĄSIAS KNYGAS

Kašauskas Raimondas. Kasdienybės
       dulkių spindesys
Paulauskaitė Jolanta. Poezija ar pasaka?

1
1

101
98AKCENTAI

Stoškus Krescencijus. Klasika
       vienmačio žmogaus kultūroje
       (V. Mykolaičio-Putino „Vakarėj žaroj.
       Būties valanda. Langas“)
Tamošaitis Regimantas. Jurbarko
       forumo pamokos:
       lietuviškas euroromanas
11


1
108


105SVARSTYMAI

Baranova Jūratė. Eseistika: tarp įspūdžio
       ir naratyvo
Literatūra nusipelnė „gyventi geriau“.
       2003-iųjų knygos. Elena Baliutytė,
       Vytautas Kubilius, Laimantas
       Jonušys, Viktorija Šeina, Sigitas
       Geda, Renata Šerelytė, Valentinas

       Sventickas.
       Parengė G. Ramoškaitė-Gedienė
Literatūros kritika: gyva ar mirusi?
       Pokalbyje dalyvavo Elena Baliutytė,
       Audinga Peluritytė, Viktorija Šeina,
       Vytautas Rubavičius, Regimantas
       Tamošaitis

11


4
2

115


79
92

 

Poezija: tarp magijos ir kasdienybės.
       Regimantas Tamošaitis, Mats Traat,
       Michael Jennings, Audinga
       Peluritytė, Viktorija Šeina,
       Rimantas Kmita

Sverdiolas Arūnas. Rėtis, migla ir korys
       (Dabartinės lietuvių kultūros
       erdvėlaikio ypatybės)
Šliogeris Arvydas. Nihilizmas kūryboje
8-9


3
10
110


102
101SKAITYMAI

Bražėnas Petras. Svarbiausia – literatūra
       (V. Martinkaus „Literatūra ir
       paraliteratūra“)
Daujotytė Viktorija. Gyvenimo
       ištuštėjimas  (R. Granausko romano
       „Duburys“ fenomenologinis aprašas)


2


3


109


94

 

Ketvirtoji literatūros istorijos kolona.
       Oksana Aleknavičius, Ernesta
       Danauskaitė,
Neringa Lašaitė,
       Kęstutis
Bunevičius, Mindaugas
       Stasiulis,
Asta Kaupaitė, Milda
       Bunevičienė,
Rita Tamošauskaitė,
       Eugenijus
Steiblys, Irma
       Jasulevičienė,
Meilė Junevičienė
       (V. Daujotytės  „Parašyta moterų“)
5-6 117APIE KŪRYBĄ IR SAVE

„Dalis manęs yra kiekviename personaže“.
       Su rašytoja Jurga Ivanauskaite
       kalbėjosi ir susirašinėjo literatūrologė
       Solveiga Daugirdaitė
„Esu paskutinis mohikanas“. Su estų
       rašytoju Matsu Traatu kalbasi
       literatūrologė Donata Mitaitė
Gyvenimo harmonizavimo būdas, arba
       Kas yra kultūros žmogus.
       Literatūrologę Eleną Nijolę
       Bukelienę
kalbina
       rašytoja Birutė Jonuškaitė7


5-6
8-9108


129
124

 

Kvėpuojant išminties dulkėmis.
       Literatūros tyrinėtoją ir kritiką
       Rimvydą Šilbajorį kalbina literatūros
       kritikė Gražina Ramoškaitė-Gedienė
Pilnas ilgesio. Rašytojų sąjungos premijos
       laureatą Sigitą Parulskį kalbina
       Liudvikas Jakimavičius
Sverdiolas Arūnas. Henrikas Nagys
       ir filosofai
Šauksmas nėra beprasmis.
       Su Nacionalinės premijos laureatu
       tapytoju Algimantu Kuru kalbasi
       poetas Sigitas Geda.
       Parengė G. Ramoškaitė2


4

12
10104


99

99
92SUKAKTYS

Leonido Jacinevičiaus 60-mečiui.
       Mykolas Sluckis. Išsakyti
       neišsakoma. Petras Dirgėla. Išdidus
       ir orus Dievo gyvenime. Vytautas
       Martinkus.
Drama didelė – maža
Martinkus Vytautas. Keli žodžiai
       jaunojo Icchoko Mero portretui
5-6

12
148

94TAUTOSAKA. MITOLOGIJA

Laurinkienė Nijolė. Vaivorykštė: laumės juosta, smakas, straublys
12

113MŪSŲ PUBLIKACIJA

Benn Gottfried. Lyrikos problemos.
       Vertė G. Grinytė
Calvino Italo. Greitumas. Vertė L. Rybelis
Camus Albert. Apmąstymai apie
       giljotiną. Vertė V. Tauragienė

Cioran Emile Michel. Dvi tiesos.
       Beckettas. Esė. Vertė L. Rybelis

4
7

11
12

8-9

119
119

123
131

162

 

Nietzsche Friedrich. Antikristas.
       Vertė L. Rybelis

Tamošaitis Regimantas. „Antikristo“
       gimimas iš protestantizmo dvasios
Zieduonis Imants. Epifanijos.
       Vertė A. Valionis

1
2

1

5-6

113
114

112

155AKIRATIS

Benn Gottfried. Istorijos tema.
       Vertė G. Grinytė
Kubilius Vytautas. Sukilusio
       žmogaus mitas
Kunčinaitė Karolina. Miniatiūros iš
       Bharatos (R. Tamošaitis. Stebuklo
       ilgesys)

3

5-6


8-9
10

124

136


148
121ATSIMINIMAI. DIENORAŠČIAI. LAIŠKAI

Atgrąžtai, atgrąžtai…
       Nijolės Miliauskaitės laiškai
       Gražinai Ramoškaitei-Gedienei
Eduardo Cinzo laiškai (V. Šatkuvienė.
       Belaukiant Cinzo)
Kostkevičiūtė Irena. Apie Kazį Borutą
       ir Putiną. Iš dienoraščio puslapių


3

4

10


112

104

113IŠ PRAEITIES

Ilgūnas Gediminas. Vincas Pietaris –
       draudžiamos lietuviškos spaudos
       bendradarbis
Sarbievijus Motiejus Kazimieras.
       Pamokslas. Vertė E. Ulčinaitė
Šiukščius Vygantas. „Keturių vėjų“ aura.
       Akcijos


12

3

7


125

135

132
Šverebas Povilas. Keletas Štrichų
       Dionizo Poškos biografijai
Ulčinaitė Eugenija. 400 metų Šventojo
       Kazimiero kultui Lietuvoje
Tumas-Vaižgantas Juozas. Recenzijos

4

3
1

111

133
130


žr. tęsinį