Regimanto Tamošaičio nuotr.

 

Tebūnie

 

...iš didelio debesio

mažas lietus

nes

taip pasakyta

o

iš mažo debesio

turėtų būti

didelis lietus

nors

taip nepasakyta

po

bet kokiu debesimi

būna

saugiau

negu

po lietsargiu

tebūnie

pasakyta...

 

 

Tarp debesų ir vėjų

 

...ar tik nebūsiu

tarpininkas

tarp debesų ir vėjų

arba

tarp vėjų ir debesų

ar tik ne tarpininkas

esu

nes

vėjas tol nenuščiūva

kol nebūnu stovėjęs

arba pabandęs

eiti ir negrįžti

arba gyventi

veidu prieš vėją

nes

debesys

niekada neišnyksta

nenuplaukia

kolei

į juos neatsižiūriu

tai

esu ar nesu

būsiu ar nebūsiu

tarpininkas

ir

kas dėsis

su vėjais

ir su debesiais

kai visai nebebūsiu...

 

 

Šventojo Rašto taisymas

 

...prietemos valandą

būna taip

kaip Rašte pasakyta

t. y.

kaip Danguje

taip ir Žemėje

būtent tada

prieblandų žibintininkas

įžiebia žvaigždes

bet

prieš tai

debesų motė

turi surinkti

savo

baltuosius vaikelius

Debesėlius

suguldyti juos

akiračių lopšyje

ir

paniūniuoti lopšinę

idant

vaikeliai sumigtų

tik po viskam

prasideda tai

kas Rašte pasakyta

kaip Danguje

taip ir Žemėje

amen...

 

 

Debesėlių valgymas

 

...ak

kaip gražiai

kaip vikriai

jie ganėsi

padangės pievose

kokie romūs

buvo nebuvo

tie balti

garbanoti

avinėliai

ak

kaip gera

į juos

buvo nebuvo

žiūrėti

į tuos

žydrą žolę

rupšnojančius gėrelius

tokius laimingus

savimi užsiėmusius

nieko daugiau aplinkui

nereginčius

vien

vasaros atolą

ir

niekas nenujautė

kad

pamažu palengva

nuo akiračio pakraščio

sėlina

baisulinė nelaimė

devyngalvio vilko

pavidalu

ak

net akių

užsidengti nespėjai

idant neregėtum

kaip

tas juodas žvėris

vieną po kito

rankiojo beigi žiaumojo

debesėlius gėrelius

kol

nė vieno neliko

žydrynės įlankoje

arba lankoje

o

ir pačią žydrynę

uždengė

baisulinio debesio

juodulys

ak

neklauskit

kas buvo nebuvo

toliau

kai jau nieko nebuvo...

 

 

Debesim pasirėmęs

 

...pasiremk manimi

ir eik

aš esu

tau ilgai tarnavusi

gugė

pasiremk manimi

ir stovėk

aš esu

tavo kiemo tvora

arba vartas

aš esu

debesis

piligrimas

Dainavijos danguj

pasiremk manimi

ir gyvenk

jeigu žemė slys

iš po kojų...

 

 

Laiškas ant debesies

 

...parašysiu laišką

Tau

ant balto debesies

pasidažęs gervės sparną

į dangaus mėlynę

gal

pavasariniai vėjai

nuneš tenai

kur būsi

kur esi

kur

ant vėjų tų

pagairėje stovėjai

laukeinesulaukei

plevėsuojančio poeto

nei tie vėjai

tie pavasariniai

be dalios

jis

nebegrįžta atgalios

nes yra

be laiko

ir

be vietos...

 

 

Debesų stebyklos

 

...nemanyk

jog

debesys nenutuokia

kad yra stebimi

viena kita vėjavaikė debesėlė

net

pasimaivo prieš tuos

kurie

lydi ją akimis

glosto

glamonėja

kolei

vėjas ją nuveja

toliau

nuo grieko

nuo

gundytojo akių

tai

va kam ir kodėl

reikalingos

debesų stebyklos

ir tu

patyręs debesų stebėtojas

tiek kiek reikia

turi...

 

 

Grįžimas

 

...kas yra

kas

tau turėjo atsitikti

kad

panirai mintimis

debesijon

nustojai rūpintis

žemės reikalais

ak

negi taip yra

kaip sakai

ne žemė

o debesija

tavo gimtoji vieta

esi įsitikinęs

rimtai

jog kažkada

mažu vaikeliu

nuo debesies

ant žemės nukritai

tad

belieka ryžtis

kai tas debesis atplauks

belieka ryžtis

atgal

į gimtąjį debesį

grįžti...

 

2016, gegužė rugsėjis