Accessibility Tools

 

Kultūros akcentai

 Vladas Šimkus „Poezijos pavasario“ renginyje VU Sarbievijaus kiemelyje, 1968Vladas Šimkus „Poezijos pavasario“ renginyje VU Sarbievijaus kiemelyje, 1968

 

2017 m. spalio 15 d. ilgamečiam mūsų redakcijos darbuotojui, poetui ir vertėjui Vladui Šimkui (1936–2004) būtų sukakę aštuoniasdešimt metų. Prisimindami šį nuostabų kūrėją ir žurnalo bičiulį, skaitome jo rudenišką eilėraštį.

 

Senamadiškas medis

 

Rudenio medi, senas klajūne,

Kur bepareisi, kur benueisi?

Rudenio medi, ko tik nebūna!

Net paskutinė – nuovargio teisė.

 

Kojas turėjom, dabar – biografiją.

Medi klajūne, apėjom dviese

Pusę pasaulio kaip savo parapiją,

Tik nebeatmeni ir kankiniesi.

 

Keturios šalys, švilpiančios erdvės,

Mėlynos ietys – likimo kirčiai

Ar iš tikrųjų žievę suardė,

Ar tik sapnavos klajūno širdžiai?

 

Sau ne žinovai, sau ne teisėjai,

Tęskim kelionę – vėjas ar griausmas.

Mudviejų laikas mudu pasėjo,

Mudviejų laikas mus ir pargriaus.