Alvydas Šlepikas. Vienintelė mano galimybė
Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai
Kazys Saja. Radijušas. Telefonas. Du apsakymai
Romas Daugirdas. Baladės link kvadrato pilnaties
Rimantas Kmita. Pietinia kronikas. Romano fragmentas
Rimvydas Stankevičius. Norvegų žvejai. Eilėraščiai
Gintaras Bleizgys. Predestinacija. Romano fragmentas
Osip Mandelštam. Eilėraščiai. Vertė Audrius Dzikaras
Elias Canetti. Kai žinoma mirties valanda. Pjesė (Pabaiga). Vertė Alfonsas Tekorius


Literatūros mokslas ir kritika


Augustas Sireikis. Moderniosios heroizmo transformacijos


Vasario 16-osios Respublika


Viktorija Daujotytė. Mūsų likimo data – Lietuvos Respublikos šimtmetis


Apie kūrybą ir save


Prozos labirintai, poezijos paunksmė ir tarnystė muziejui. Rašytoja Aldona Ruseckaitė atsako į Vidmanto Kiaušo klausimus


Mūsų publikacija


Marek Kornat. Giedroycas. Toli į priekį žvelgusi asmenybė. Vertė Kazys Uscila


Kitu žvilgsniu


Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė. Pakeliui su „snobu“ Sartre’u


Recenzijos, anotacijos

 

Kamilė Šopytė. Poezijos siuvinėjimas kryželiu (G. Kazlauskaitės „Singerstraum“) * Erika Urbelevič. Vadovėlis apie gyvenimą ir negyvenimą Lietuvoje („Kaip išgyventi Lietuvoje? Gyvojo klasiko Juozo Erlicko ir teptuko virtuozo Vytauto Jurkūno vadovėlis“) * Neringa Butnoriūtė. Apgaulingi pokyčiai („Literatūrinės slinktys 2016“)


Kultūros akcentai


Virginija Cibarauskė. Lietuvių literatūra XXI amžiuje: ar turime ką pasiūlyti pasauliui?
Grigorijus Kanovičius. Feliksui Vaitiekūnui atminti

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2016 Nr. 7 (liepa)