Robertas Keturakis. Aš klaupiuos prieš tave už visus

Justinas Marcinkevičius. Nespausdinti eilėraščiai

Nijolė Kliukaitė-Kepenienė. Saulė afelyje. Romano fragmentas

Zita Mažeikaitė. Baltoji mergelė.   Eilėraščiai

Romualdas Lankauskas. Žmogus iš gatvės. Vieno veiksmo pjesė

Hrycko Čiubaj. Kalbėti, tylėti ir vėl kalbėti. Vertė Vytas Dekšnys

Elif Shafak. Blusų rūmai. Vertė Gediminas Pulokas

 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui – 25

 

Vytautas Martinkus. Apie kasdienę Nepriklausomybę

Kazys Saja. Šiu, Lietuva, šiu, mano žaloji

Herkus Kunčius. Dvi fotografijos

Vidmantė Jasukaitytė. Laisvė, kaip Afrikos paprika

Alvydas Medalinskas. Mintys, artėjant Kovo 11-ajai

 

Svarstymai

 

Viktorija Daujotytė. Formos: tuštėjančios, nykstančios, susidarančios

 

Apie kūrybą ir save

 

Rašymas gelbsti nuo nykumo. Rašytoja Violeta Šoblinskaitė  Aleksa atsako į Gintarės Adomaitytės klausimus

Iš rankraštinio palikimo

 

Petras Klimas. Visų dienų apmąstymai

 

Akiratis

 

Antanas Andrijauskas. Kaligrafijos menas

 

Mūsų publikacija

 

Carl Gustav Jung. Apie archetipą, ypač pabrėžiant animos sąvoką. Vertė Austėja Merkevičiūtė

 

Recenzijos, anotacijos

Renata Šerelytė. Kas tu toks ir ką čia veiki? (H. Kunčiaus „Trys mylimos“) * Gerda Druskytė. Laiškai apie meilę ir literatūrą (K. Navako „Lorelei. 50 meilės laiškų + 50 meilės eilėraščių“) * Elžbieta Banytė. (Sur)reali anoreksija (J. Melniko „Anoreksija“) * Domas Kaunas. Pirmasis Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas užsienio kalba („Cocise encyclopaedia of Lithuania Minor“)

 

Tëvynës varpai

 

Titas Satkūnas. Mūsiškiai, bet kiti

Romas Daugirdas. Teisybės ieškotojo sindromas