Arvydas Juozaitis. Kai niekas nebijojo mirti

Tomas Venclova. Eilėraščiai

Tomas Kavaliauskas. Du šimtai brolių, altoriaus laukiančių.  Romanas (Pradžia)

Stasė Lygutaitė. Eilėraščiai

Laura Sintija Černiauskaitė. Ypatingas žmogus. Apsakymas

Gražina Cieškaitė. Teofanijos

Jon Fosse. O tada lai ateina šuo. Vertė Titas Satkūnas

Andrej Bauman. Pokalbis. Vertė Julius Keleras

Literatūros mokslas ir kritika

Brigita Speičytė. Girdimoji atmintis kaip liudijimo literatūros strategija

Metų“ anketa

Požiūriai.   Vladas Braziūnas , Jonas Jackevičius

Svarstymai

Naglis Kardelis. Tarp mito ir logo: nusidėvėjusi tikrovė ir tikroviški mito pasauliai

Apie kūrybą ir save

Metafora – apsauga nuo beprotybės. Poetas Gytis Norvilas atsako į Romo Daugirdo klausimus

Įžvalgos

Giedrius Saulytis. Krikščionybės ateitis: konfesinė ar pasaulietinė?

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

Aldona Kudžmaitė. Poeto Vytauto Mačernio tėviškėje

Recenzijos, anotacijos

Donata Mitaitė. Pėsčio paukščio akimis (A. Baltakio „Pėsčias paukštis“) * Dovilė Kuzminskaitė. Kita tikrovės pusė (V. Stankaus „Iš veidrodžio, už“) * Ramutė Dragenytė. Tylos prieštara (L. Šimkutės „Kažkas pasakyta / Something is said“) * Viktorija Pukėnaitė. Noko ir pernoko (V. Girdzijausko „Danguje kitaip“)

Tėvynės varpai

Romas Daugirdas. Laikinumo skaidra