Turinys

Jaroslavas Melnikas. Alternatyvioji Lietuva,
arba Apie propagandos naudą
Robertas Keturakis. Eilėraščiai
Valdas Papievis. Jūra, arba Savižudybės prevencija. Apsakymas
Mykolas Karčiauskas. Iš „Geomitologinio žemėlapio". Eilėraščiai
Romualdas Granauskas. Žodžio paglostymas
Linor Goralik. Eilėraščiai. Vertė Benediktas Januševičius
Max Frisch. Arlekinas. Vertė Giedrė Sodeikienė

Svarstymai

Vytautas Martinkus. Bičiulystė su e-literatūra,
arba Konkrytai dislektikams

Apie kūrybą ir save

Literatūra kaip teorija ir kaip gyvenimas. Literatūros tyrinėtoją
Violetą Kelertienę kalbina Aušra Jurgutienė

„Metų" anketa

Požiūriai. Kristina Sabaliauskaitė, Rolandas Rastauskas,
Ilzė Butkutė, Ramūnas Kasparavičius

Netolimų dienų pėdsakais

Astrida Petraitytė. Čečėniškos impresijos (Pirmojo nepriklausomos
Gruzijos prezidento post mortem istorija)

Akiratis

Menininkas, jo esybė ir pasaulio suvokimas. Gundegos Repšės pokalbis
su poetu Janiu Ruokpelniu. Vertė Arvydas Valionis

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

Balys sruoga. Laiškai iš Štuthofo (Tęsinys)

Recenzijos, anotacijos

Viktorija Daujotytė. Viešas vienumos žmogus – kritinis subjektas (V. Sventicko „Guriniai") * Giedrius Genys. Poezijos namo statybos (D. Kuzminskaitės „Namas su paukščio ženklu") * Vaiva Merkevičiūtė. Trupantis, trupantis, trupantis (V. Varaniaus „Tobula blyški mėnesiena") * Kęstutis Nastopka. Estezės medžioklėje (V. Martinkaus „Estezė ir vertinimai")

Tėvynės varpai

Regimantas Tamošaitis. Kaip išsiugdyti vartotojišką asmenybę?