Mindaugas Nastaravičius. Žodis tėvui

Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai. Iš užrašų

Rasa Aškinytė. Žmogus, kuriam nieko nereikėjo. Romano fragmentas

Jonas Juškaitis. Eilėraščiai

Arvydas Juozaitis. Napoleonas. 101-oji diena

Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai

John Fante. Palūkėk pavasario, Bandini. Vertė Gediminas Pulokas

Literatūros mokslas ir kritika

Raminta Važgėlaitė. Sąlyginės figūros Kosto Ostrausko dramose

„Metų“ anketa

Kristijonui Donelaičiui – 300. Rimvydas Stankevičius, Raimondas Kašauskas

Apie kūrybą ir save

Gyventi – vienintelė žmogui pasiekiama laimė. Su rašytoju Romu Sadausku

kalbasi psichologė Leonarda Bruverė

Svarstymai

Krescencijus Stoškus. Per ekstremalumų kultą –

į „kultūrą“ be kriterijų (Pradžia)

Sukaktys

Marta Wyka. Jausmų smarkumas (Apie Albert'ą Camus jo šimtmečio proga).

Vertė Kazys Uscila

Mūsų publikacija

Vladimir Bibichin. Apie simbolį. Vertė Austėja Merkevičiūtė

Recenzijos, anotacijos

Jūratė Sprindytė. Mutacijos sovietmečio rūke (R. Šavelio „Šiek tiek mėnesienos“) * Dovilė Kuzminskaitė. Ačiū, biso nereikia (D. Zelčiūtės „Džuljetos suknelė“) * Fausta Radzevičiūtė. Mėnuliai, veidrodėliai ir sapno siūlelis (E. Noreikos „Povų ežeras“) * Viktorija Pukėnaitė. Prancūziškos laimės paslaptys ir lietuviško optimizmo paieškos (J. Melniko „Paryžiaus dienoraštis“)

Tėvynės varpai

Dalia Tamošauskaitė. Nėra nieko makabriškesnio už atmintį       

Antrajame viršelyje: Ramūnas Grikevičius. Rožė, 2012

Trečiajame viršelyje: Monika Furmanavičiūtė. Taške B, 2013