Tomas Venclova. Pertrūkis tikrovėje. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. – 614 p.

Žymaus poeto ir literatūros tyrinėtojo straipsnių apie literatūrą ir kultūrą rinktinė. Tekstai rašyti per daugiau nei keturiasdešimt metų (nuo 1968 ligi 2012), „be eseistinių ar daugmaž mokslinių bandymų panagrinėti kurią nors literatūros problemą, esama ir recenzijų, ir knygų prakalbų, ir enciklopedinių apžvalgų“. Paskutiniame skyriuje surinkti atsiminimai apie sutiktus ir pažintus įdomius žmones.

*

Jurgis Gimberis. Žinios trumpai. – Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2013. – 208 p.

Žinomo satyriko knygoje skelbiami aforizmai yra „kūrybinė Jurgio Gimberio nuosavybė. O jei kas nors kur nors nužiūrėta ar nuklausyta, tai vis vien labai gimberiškai“. Knyga baigiama tokiu aforizmu: „Pajuokavai ir eik – neįkyrėk.“

*

Viktorija Daujotytė. Boružė, ropojanti plentu. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 376 p.

Nauja monografija apie poetą Marcelijų Martinaitį (1936–2013). „Knygoje skleidžiasi nuoširdus asmeniškas profesorės santykis su poetu, artimas žvilgsnis, atsiradęs per ilgus bendravimo, susirašinėjimų, veikimo toje pačioje kultūrinėje terpėje metus.“

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Straipsniai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 103 p.

Knygoje spausdinami visi žinomi M. K. Čiurlionio straipsniai apie muziką ir dailę bei Tautos namų idėją. Leidinį parengė Vytautas Landsbergis.

Sonata Paliulytė. Sonatos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 104 p.

Antroji poetės knyga, kurioje „būties kintamumo, meilės, žmonių ryšio ir kiti žinomi lyrikos motyvai įgyja savitų dabarties gyvenimo spalvų – nerimo, ironijos, autorefleksijos“.