Rimantas Šavelis. Šiek tiek mėnesienos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 244 p.

Žinomo prozininko naujas romanas, kuriame „ima dėtis keisti įvykiai: atgiję miruoliai (grafas Rūka-Rūkevičius, pirmasis kolūkio pirmininkas Liknora, mokytojas Gediminas) bendrauja su vietos gyventojais“. Viską apgaubia tirštas rūkas, kol paaiškėja intriguojančių įvykių priežastys…

 

Ramutė Skučaitė. Tamsiai ir šviesiai matys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 128 p.

Naujas poetės, Nacionalinės premijos laureatės, eilėraščių rinkinys. „Klasikinio braižo ir gražios kalbos eilėraščiai susipina su memuarinės prozos intarpais, sukuriamas vientisos tėkmės įspūdis.“

 

Gintaras Patackas. Mažoji dieviškoji Co. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 104 p.

Nauja žinomo poeto poema. Klaidinančias nūdienio gyvenimo tankmes bei savo „pasirinktą kelią autorius suvokia kaip sąmoningą miksą, sąlygotą laiko, įvykių, išgyvenimų“.

 

Valdas Gedgaudas. Stiprėjanti juoda. – Vilnius: Homo liber, 2013. – 160 p.

Poeto ir teatro kritiko naujų eilėraščių knyga, išleista jau po ankstyvos jo mirties. „Lyrinis herojus pasmerktas pralaimėti, bet pralaimi jis ramiai ir stojiškai ištirpdydamas savo sielą kunkuliuojančiame chaose.“ Pabaigos žodį „Lietuvių poetas“ parašė Romas Daugirdas.

 

Alis Balbierius. 99 trieiliai. – Vilnius: Homo liber, 2013. – 112 p.

Naujoje knygoje poetas plėtoja savo pamėgtą haiku tradiciją. „Trieiliuose daug erdvės, leidžiančios išsiskleisti taupiai išsakomai poeto minčiai.“

 

Onė Baliukonė. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013. – 62 p.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Onės Baliukonytės (1948–2007) eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Rinktinę sudarė ir pabaigos žodį „Tiktai nebijoti…“ parašė Viktorija Daujotytė.