Donaldas Kajokas. Lapės gaudymas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 160 p.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato nauja knyga – trumpos eseistinės užsklandėlės. „Žaismingų pokalbių, dienoraščių paraščių, miniatiūrų forma skleidžiasi kūrybos ir gyvenimo metmenys.“

Algimantas Mikuta. Keltininkas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 104 p.

Žinomo poeto eilėraščių rinkinys, kurį sudaro septyniasdešimt naujų kūrinių. „Kūrybinis maištas ir mįslinga žaismė, raiškių įvaizdžių jungtis su kalbos gyvybe, aprėpiančia prieštaringumų tėkmę, – tai tik dalis originalios knygos ypatumų.“

Dovilė Zelčiūtė. Džuljetos suknelė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 100 p.

Naujų eilėraščių rinkinys, kuriame poetė savo teatrines patirtis ir išgyvenimus perkėlė į poeziją: „Scenos vaizdai ir pjesių personažai susipina su gyvenimo dabartimi.“

*

Antanas A. Jonynas. 54 sonetai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013. – 62 p.

Žinomo poeto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato sonetų rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“ (projekto vadovas Petras Palilionis). Rinktinę sudarė autorius.

*

Jonas Jackevičius. Vilnonis bliovikas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2013. – 112 p.

Naujas eilėraščių rinkinys, kuriame poetas tęsia savo kūrybinius ieškojimus, pradėtus knygose „Demono pašventinimas“ (1997), „Vabalas smegeninėje“ (2007) ir kt. „Autorius renkasi nervingą, dinamišką, nuolat besikeičiantį <…>, sudėtingą ir neretai grėsmingą pasaulį, kupiną miestietiškos erotikos ir ironijos“, – rašo pabaigos žodyje „Apie knygą ir jos autorių“ Dainius Gintalas.