Liudvikas Jakimavičius. Traktatas apie rašytoją ir politiką(ę)

Vladas Braziūnas. Laiko pakrašty. Eilėraščiai

Leonardas Gutauskas. Fragmentai

Gintaras Bleizgys. Eilėraščiai

Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Katės neturi skėčių. Romano ištrauka

Tautvyda Marcinkevičiūtė. Eilėraščiai

Guntis Berelis. Druska. Соль. Salt. Sel. Salz. Sale. Sal. Tuz. Сiль. Apsakymas. Vertė Jurgis Banevičius

Apti Bisultanov. Eilėraščiai. Vertė Marytė Kontrimaitė

 

Vincui Krėvei – 130

 

Viktorija Daujotytė. Vinco Krėvės universalijos

Mahir Gamzajev. Žvilgsnis iš Baku

Regimantas Tamošaitis. Meninės vaizduotės trajektorijos

 

Apie kūrybą ir save

 

Rašau iš laimės pertekliaus. Poetas Gintaras Bleizgys atsako į Danieliaus Mušinsko klausimus

 

Iš praeities

 

Roma Bončkutė. Meškikė ir jos vyrai

 

Esė

 

Jarosław Marek Rymkiewicz. Pro veidrodį. Vertė Vytas Dekšnys

 

Akiratis

 

Gyvenimui gėris ir blogis nerūpi. Amerikiečių rašytojas Williamas Faulkneris atsako į Jean Stein klausimus. Vertė Violeta Tauragienė

 

Patirtys

 

Tomas Rekys. Sovietų armijoje (Pabaiga)

 

Recenzijos, anotacijos

 

Solveiga Daugirdaitė. Neatspėjamos poeto mįslės (P. Dumšienės „Dulkėto erškėčio ugny: knyga apie poetą Antaną Kalanavičių“) * Elžbieta Banytė. Ar yra nebūtis? (R. Daugirdo „Saulės dėmių medžiotojai“) * Galina Čepinskienė. Apmąstymai apie laiką (R. Lankausko „Vidurnakčio laikrodis“) * Žydronė Kolevinskienė. Ieškant karvės kuolo Pilies gatvėje (L. Jakonytės „Karvės kuolas Pilies gatvėje“)

 

Tėvynės varpai

 

Pranas Visvydas. Vincas Krėvė pabūgo filmavimo

Stefan Kawyn. Adomas Mickevičius – poetų žudikas. Vertė Nijolė Sisaitė