Liudas Dovydėnas, VIIILiudas Dovydėnas. Rinktiniai raštai, VIII tomas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 508 p.

Paskutiniame žymaus išeivijos prozininko Liudo Dovydėno (1906–2000) „Rinktinių raštų“ tome spausdinami romanai „Žmonės ant vieškelio“, „Tūkstantis ir viena vasara“, pjesė „Jei rastume urano“, laiškai. Visa tai Lietuvoje publikuojama pirmą kartą. Knygą parengė, įžangos straipsnį „Šimtmečiui į keterą kibęs“ parašė Vytautas Girdzijauskas.

 

Alis Balbierius. Vaivorykštė ir neandertalietis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 112 p.

Naujas poeto ir eseisto rinkinys, kurį sudaro per dvidešimt ritmiška kalba, metaforiškumu pasižyminčių esė. „Atsivėrimai ir apmąstymai randasi iš įsižiūrėjimo į paprastus ir amžinus gamtos reiškinius Aukštaitijos vienkiemyje.“

 

*

 

Johann Wolfgang Goethe. Augalų metamorfozė. Gyvūnų metamorfozė. – Vilnius: Naujoji Rosma, 2012. – 64 p.

Lietuvių k. išleistos didžiojo vokiečių poeto antikine metrika sukurtos „Augalų metamorfozė“ (1798) ir „Gyvūnų metamorfozė“ (1820) yra pirmoji lietuvių skaitytojų pažintis su šiais kūriniais, parašytais ilgamečių autoriaus gamtos studijų pagrindu. Vertė Alfonsas Bukontas, pabaigos žodį „Poetinė pažinimo aistra“ parašė Viktorija Daujotytė.

 

*

 

Algis Kuklys. Tarp šviesos ir tamsos. – Vilnius: UAB Ciklonas, 2012. – 130 p.

Kretingoje gyvenančio prozininko naujas romanas, kuriame stengiamasi atskleisti prieštaringo, jautraus pagyvenusio dailininko būties peripetijas, gilintis į jo asmenybę bei santykius su visuomene.

 

*

 

Gintautas Černeckis. Lakonikos. – Plungė: Knygnešių gatvė, 2012. – 320 p.

Trečioji Plungėje gyvenančio bibliofilo ir literato lakonikų knyga. Lakonikos – poetiškas filosofinių miniatiūrų rinkinys, kuriame autorius „ypatingą dėmesį skiria subtiliam mąstymui ir kilniajam žmogiškumui.“

 

*

 

Ineza Juzefa Janonė. Tandemas: bendraukim sielom, mylimasai. – Vilnius: Versus aureus, 2012. – 216 p.

Autobiografinio pobūdžio knyga apie autorės ir prozininko Jurgio Buitkaus kelionę į literatūrą. Įdomi ir skaudi patirtis atsiveria iš dokumentinės medžiagos, laiškų, kuriuose vyrauja šeimos, meilės, kūrybos, kultūrinio gyvenimo temos.

 

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2011 Nr.8–9 (rugpjūtis–rugsėjis)