Accessibility Tools

       Vytautas Stulpinas. Būtinas laikas

       Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Eilėraščiai

       Romas Sadauskas. Demeniškių paveikslėliai

       Tomas Arūnas Rudokas. Veidrodiniai kariai. Eilėraščiai

       Vaclovas Mikailionis. Grūdzielius. Romano fragmentas

       Vaiva Ružaitė. Eilėraščiai

       Eglė Sakalauskaitė. Knygų krautuvėlės pasakos. Novelė

       Alden Nowlan. Eilėraščiai. Vertė Marius Burokas

       Dušan Mitana. Mano gimtosios kapinės. Vertė Vytas Dekšnys

 

Kūryba ir likimai

 

       Antanas Andrijauskas. Sigitas Geda: talentas ant skustuvo ašmenų

 

„Metų“ anketa

 

       Požiūriai. Marius Burokas, Antanas Šimkus, Ieva Toleikytė, Vytas Dekšnys

 

Apie kūrybą ir save

 

       Gyvenu su savo muzika vienuose marškiniuose. Kompozitorių Algirdą Martinaitį kalbina Romas Daugirdas

 

Pažintis

 

       Vytautas Almanis. Užmirštoji ekologija

 

Iš praeities

 

       Vytautas Berenis. Mesianizmas Lietuvos kultūros istorijoje

 

Mūsų publikacija

 

       Imre Kertész. Ištremta kalba. Vertė Rūta Viljamaa

 

Recenzijos, anotacijos

 

       Renata Šerelytė. Pažeidžiama proto teritorija (J. Melniko „Kelias į rojų“) * Laimantas Jonušys. Lietuvio nuotykiai Vilniuje (H. Kunčiaus „Lietuvis Vilniuje“) * Viktorija Daujotytė. Tarp poetinės paslapties ir logikos (K. Nastopkos „Literatūros semiotika“)

 

Tėvynės varpai

 

       Regina Norkevičienė. Lituanistinis ugdymas: strategijos, koncepcijos, programos