Accessibility Tools

NEUŽMIRŠTAMAS VAIŽGANTASNEUŽMIRŠTAMAS VAIŽGANTAS       Neužmirštamas Vaižgantas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 488 p.

       Atsiminimų, laiškų, esė knyga apie lietuvių literatūros klasiką Juozą Tumą-Vaižgantą (1869–1933). Rašytoją ir kunigą prisimena paprasti kaimiečiai, artimieji, kultūros žmonės, garsūs literatai. Sudarė A. Pakėnas

 

       Marcelijus Martinaitis. Mes gyvenome. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 223 p.

       Biografiniai užrašai, kuriuose žinomas poetas „atkuria kaimo vaiko aplinką, žmones, papročius, įvykius. Memuariniam pasakojimui ypatingo savitumo suteikia etninės įžvalgos, praeities ir dabarties apmąstymų pynės“.

 

       Sigitas Geda. Siuita Virginijai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 56 p.

       Neseniai mirusio garsaus poeto paskutinių eilėraščių rinkinys. Jį spėjo parengti ir įteikti leidyklai pats autorius.

 

       Algimantas Mikuta. Kompostas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 640 p.

       Žinomo poeto 1996–2005 metų užrašai, kurie „vieną sudomins Kauno kultūros gyvenimu ir koloritiškais jo veikėjais, kitam gal bus įdomi Mikutos giminės istorija, apskritai XX a. įvykiai Žemaitijoje, pastabos ir komentarai apie politinį ir ekonominį Lietuvos gyvenimą“.

 

*

 

       Gasparas Aleksa. Prabudimai. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2009. – 84 p.

       Penktame rašytojo poezijos rinkinyje atskleidžiama „Dievo artybės ieškančios ir nerimastingai abejojančios sielos istorija“.

 

*

 

       Rima Pociūtė. Psichės istorijos. – Vilnius: Homo liber, 2009. – 280 p.

       Straipsnių rinkinyje (jo paantraštė „Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai psichoanalizės kontekste“) nagrinėjama B. Radzevičiaus, D. Urnevičiūtės, J. Ivanauskaitės, R. Šerelytės, L. S. Černiauskaitės, D. Kalinauskaitės, Z. Čepaitės kūryba.

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2010 Nr. 2 (vasaris)