lrs leidyklalrs leidykla       Aidas Marčėnas. Dievų taupyklė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 248 p. Dešimtas žinomo poeto lyrikos rinkinys – poetinis dienoraštis, parašytas nuo 2008 m. iki 2009 m. balandžio.

 

       Valdas Gedgaudas. Kario šešėlis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 127 p. Trečias poeto eilėraščių rinkinys, pasižymintis poetinės energijos pliūpsniais, metaforiško kalbėjimo ir drastiškų vaizdų jungtimis.

 

       Aurelija Stankutė. Leiskime laiką. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 88 p. Pirmoji autorės knyga, kurioje „eilėraščiais skelbiamas paaugliškumo, nebrandumo manifestas“.

 

       Romas Sadauskas. Gyvenimas prie vieškeliuko. – Vilnius: Žuvėdra, 2009. – 240 p. Savita knyga (eseistinis romanas), kurios herojus – Demeniškiai, senas Dzūkijos kaimas „su gyvais ir jau išėjusiais žmonėmis, gyvūnėliais ir paukščiais, kalneliais ir debesimis“.

 

       Valentinas Sventickas. 2009 kritiko pastraipos. – Vilnius: Žuvėdra, 2009. – 304 p. Žinomo literatūros kritiko penkiasdešimties recenzijų ir „saujelės gurinių“ rinktinė. Recenzijose aprėpiami ryškiausi pastarųjų dešimtmečių poezijos reiškiniai.

 

       Vytautas Girdzijauskas. Trylika tekstų apie vieną gyvenimą. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2009. – 272 p. Trečia prozininko eseistikos knyga – autorius baigia tyrinėjimų apie žmogaus būklę šiuolaikinėje visuomenėje ciklą: „siūloma įsitraukti į gretas tų, kurie nėra galutinai nusivylę globalaus Proto paieškomis“.

 

       Aldona Elena Puišytė. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009. – 60 p. Žinomos poetės eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Sudarė autorė.

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2010 m. Nr. 1 (sausis)