Accessibility Tools

 

Justinas Marcinkevičius. Pažadėtoji žemė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 518 p. Įžymaus poeto užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos (1988–2008). Į šią knygą autorius kviečia žiūrėti kaip į ankstesnių panašaus pobūdžio knygų – „Dienoraštis be datų“ (1981) ir „Tekančios upės vienybė“ (1994) – tęsinį.

 

Liudas Dovydėnas. Rinktiniai raštai, VI tomas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 368 p. Apsakymų ir apysakų rinkinys, kuriame vaizduojamas XX amžiaus pradžios ir pirmosios pusės gyvenimas Lietuvoje, kūrinių siužetai pagrįsti vaikystės ir jaunystės potyriais.

 

Jaroslavas Melnikas. Tolima erdvė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 260 p. Naujas prozininko romanas, kurio veiksmas vyksta išgalvotoje valstybėje tolimoje ateityje. Tai kūrinys apie valdžios prigimtį, meilę ir išdavystę, apie prievartą ir gyvenimo prasmę.

 
Elžbieta Latėnaitė. Apsichė. – Vilnius: Tyto alba, 2009. – 181 p. Debiutuojančios prozininkės knyga, kurią sudaro romanas „Apsichė“ ir penkios novelės.
 

Lietuva ir Čekija. Istorija, kultūra, politika. Nr. 16–18. – Vilnius: VSPĮ, 2008. – 279 p. Naujas almanacho, skirto lietuvių ir čekų kultūriniams ryšiams, numeris. Redaktorius ir leidėjas P. A. Mikša.

 

Colloquia'21. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 199 p. Leidinyje spausdinami V. Butkaus, V. Daujotytės, I. Vedrickaitės, V. Martinkaus, J. Sprindytės ir kt. literatūrologiniai straipsniai, diskusija „Sovietmečio tikrovė ir importuotos schemos“, kritikų knygų recenzijos.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 3 (kovas)