beckett kas kur        Pjesės premjera įvyko Haroldo Clurmano teatre, Niujorke, 1983 m. liepos 15 d. Kūrinys pirmą kartą paskelbtas 1984 m. Londone (išleido leidykla „Faber and Faber“).

 
BAMAS
BEMAS
BIMAS
BOMAS
Bamo balsas (B)
 
 
 
Pastaba. Veikėjai – kuo panašesni vieni į kitus.

Toks pats ilgas pilkas apsiaustas.

Tokie patys ilgi žili plaukai.

B – nedidelio megafono pavidalo, galvos lygyje

 
 

Veiksmo aikštelė (A): 3 m x 2 m matmenų stačiakampis, blausiai apšviestas, gaubiamas šešėlio, žvelgiant iš žiūrovų salės, dešinėje. Avanscena – kairėje, blausiai apšviesta, gaubiama šešėlio, joje stovi B.

 

Visur tamsu.
B nušviečia šviesa.
Pauzė
 
     B. Mūsų teliko penki.

     Tarsi tebebūtume dabartyj.

     Pavasaris.

     Laikas eina.

     Iš pradžių be žodžių.

     Įjungiu.
 

A nušvinta. Bamas, iškėlęs galvą, pozicijoje 3, Bomas, nuleidęs galvą, pozicijoje 1.

Pauzė
 
     Negerai.
     Išjungiu.
 
Šviesa aikštelėje užgęsta
 

     Pradedu iš naujo.

     Mūsų teliko penki.

     Pavasaris.

     Laikas eina.

     Iš pradžių be žodžių.

     Įjungiu.
 

A nušvinta. Bamas vienas, iškėlęs galvą, pozicijoje 3.

Pauzė
 
     Gerai.

     Aš vienas.

     Pavasaris.

     Laikas eina.

     Iš pradžių be žodžių.

     Pagaliau pasirodo BOMAS.

     Vėl pasirodo.

 

Bomas įeina pro Š, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 1.

Pauzė

Bimas įeina pro R, iškėlęs galvą sustoja pozicijoje 2.

Pauzė

Bimas išeina pro R, Bomas nuseka įkandin jo.

Pauzė

Bimas įeina pro R, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 2.

Pauzė

Bemas įeina pro Š, iškėlęs galvą sustoja pozicijoje 1.

Pauzė

Bemas išeina pro Š, Bimas nuseka įkandin jo.

Pauzė

Bemas įeina pro Š, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 1.

Pauzė

Bamas išeina pro V, Bemas nuseka įkandin jo.

Pauzė

Bamas įeina pro V, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 3.

Pauzė
 
     Gerai.
     Išjungiu.
 
Šviesa aikštelėje užgęsta
 

     Pradedu iš naujo.

     Mūsų teliko penki.

     Pavasaris.

     Laikas eina.

     Įjungiu.
 

A nušvinta. Bamas vienas, iškėlęs galvą, pozicijoje 3.

Pauzė
 
     Gerai.

     Aš vienas.

     Pavasaris.

     Laikas eina.

     O dabar su žodžiais.

     Pagaliau pasirodo BOMAS.

     Vėl pasirodo.

 

Bomas įeina pro Š, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 1

 
BAMAS. Na?

BOMAS (visą laiką nuleidęs galvą). Nieko.

BAMAS. Ar jis nieko nepasakė?
BOMAS. Ne.
BAMAS. Ar iškaršei jam kailį?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Ir jis nieko nepasakė?
BOMAS. Ne.
BAMAS. Ar jis verkė?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Šaukė?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Meldė pasigailėti?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Bet nieko nepasakė?
BOMAS. Ne.
B. Negerai.

     Pradedu iš naujo.

BAMAS. Na?
BOMAS. Nieko.
BAMAS. Ar iškaršei jam kailį?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Ir jis nieko nepasakė?
BOMAS. Ne.
BAMAS. Ar jis verkė?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Šaukė?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Meldė pasigailėti?
BOMAS. Taip.
BAMAS. Bet nieko nepasakė?
BOMAS. Ne.
BAMAS. Tai kodėl lioveisi?
BOMAS. Jis apalpo.
BAMAS. Ir tu jo neatgaivinai?
BOMAS. Mėginau.
BAMAS. Na?
BOMAS. Man nepavyko.
Pauzė
 

BAMAS. Melas. (Pauzė) Jis tau tai pasakė. (Pauzė) Prisipažink, kad jis tau tai pasakė. (Pauzė) Tau bus karšiamas kailis, kol prisipažinsi.

B. Gerai.
 

Pagaliau pasirodo Bimas.

Bimas įeina pro R, iškėlęs galvą sustoja pozicijoje 2

 
BAMAS (Bimui). Ar tu laisvas?
BIMAS. Taip.

BAMAS. Veskis jį ir karšk jam kailį, kol prisipažins.

BIMAS. O ką jis turi prisipažinti?

BAMAS. Kad jis jam tai pasakė.
BIMAS. Ir viskas?
BAMAS. Taip.
B. Negerai.

     Pradedu iš naujo.

BAMAS. Veskis jį ir karšk jam kailį, kol prisipažins.

BIMAS. O ką jis turi prisipažinti?

BAMAS. Kad jis jam tai pasakė.
BIMAS. Ir viskas?
BAMAS. Ir ką.
B. Gerai.
BIMAS. Ir viskas?
BAMAS. Taip.
BIMAS. Tada liautis?
BAMAS. Taip.
BIMAS. Gerai. (Bomui) Eime.
 

Bimas išeina pro R, Bomas nuseka įkandin jo

 
B. Gerai.

     Aš vienas.

     Vasara.

     Laikas eina.

     Pagaliau pasirodo Bimas...

     Vėl pasirodo.

 

Bimas įeina pro R, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 2

 
BAMAS. Na?

BIMAS. (Visą laiką nuleidęs galvą) Nieko.

BAMAS. Ar jis to nepasakė?
BIMAS. Ne.
BAMAS. Ar iškaršei jam kailį?
BIMAS. Taip.
BAMAS. Ir jis to nepasakė?
BIMAS. Ne.
B. Negerai.

     Pradedu iš naujo.

BAMAS. Na?
BIMAS. Nieko.
BAMAS. Ar jis nepasakė kur?
B. Gerai.
BIMAS. Kur?
B. Ak!
BAMAS. Kur.
BIMAS. Ne.
BAMAS. Ar iškaršei jam kailį?
BIMAS. Taip.
BAMAS. Ir jis nepasakė kur?
BIMAS. Ne.
BAMAS. Ar jis verkė?
BIMAS. Taip.
BAMAS. Šaukė?
BIMAS. Taip.
BAMAS. Meldė pasigailėti?
BIMAS. Taip.
BAMAS. Bet nepasakė kur?
BIMAS. Ne.
BAMAS. Tai kodėl lioveisi?
BIMAS. Jis apalpo.
BAMAS. Ir tu jo neatgaivinai?
BIMAS. Mėginau.
BAMAS. Na?
BIMAS. Man nepavyko.
 
Pauzė
 

BAMAS. Melas. (Pauzė) Jis tau pasakė kur. (Pauzė) Prisipažink, kad jis tau pasakė kur. (Pauzė) Tau bus karšiamas kailis, kol prisipažinsi.

B. Gerai.
 
Pagaliau pasirodo Bemas.
Bemas įeina pro Š, iškėlęs galvą sustoja pozicijoje 1
 
BAMAS (Bemui). Ar tu laisvas?
BEMAS. Taip.

BAMAS. Veskis jį ir karšk jam kailį, kol prisipažins.

BEMAS. O ką jis turi prisipažinti?

BAMAS. Kad jis jam pasakė kur.
BEMAS. Ir viskas?
B. Negerai.

     Pradedu iš naujo.

BAMAS. Veskis jį ir karšk jam kailį, kol prisipažins.

BEMAS. O ką jis turi prisipažinti?

BAMAS. Kad jis jam pasakė kur.
BEMAS. Ir viskas?
BAMAS. Ir kur.
B. Gerai.
BEMAS. Ir viskas?
BAMAS. Taip.
BEMAS. Tada liautis?
BAMAS. Taip.
BEMAS. Gerai. (Bimui) Eime.
 

Bemas išeina pro Š, Bimas nuseka įkandin jo

 
B. Gerai.

     Aš vienas.

     Ruduo.

     Laikas eina.

     Pagaliau pasirodo Bemas.

     Vėl pasirodo.

 
BAMAS. Na?

BEMAS (visą laiką nuleidęs galvą). Nieko.

BAMAS. Ar jis nepasakė kur?
BEMAS. Ne.
B. Ir taip toliau.

BAMAS. Meluoji. (Pauzė) Jis tau pasakė kur. (Pauzė) Prisipažink, kad jis tau pasakė kur. (Pauzė) Tau bus karšiamas kailis, kol prisipažinsi.

BEMAS. O ką aš turiu prisipažinti?

BAMAS. Kad jis tau pasakė kur.
BEMAS. Ir viskas?
BAMAS. Ir kur.
BEMAS. Ir viskas?
BAMAS. Taip.
BEMAS. Tada liautis?
BAMAS. Taip. Eime.
 

Bamas išeina pro V, Bemas nuseka įkandin jo

 
B. Gerai.
     Žiema.

     Laikas eina.

     Pagaliau pasirodau aš.

     Vėl pasirodau.

 

Bemas įeina pro V, nuleidęs galvą sustoja pozicijoje 3

 
B. Gerai.

     Aš vienas.

     Žiema.

     Tarsi tebebūčiau dabartyj.

     Jokios kelionės.

     Laikas eina.

     Štai ir viskas.

     Supraskit, kas galit.

     Išjungiu.
 
Šviesa aikštelėje užgęsta.
Pauzė.
Užgęsta šviesa, apšviečianti B.
 

Iš angliško ir prancūziško originalo vertė Saulius Repečka

 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 1 (sausis)