Sigitas Geda. Vasarė ajero šneka. – Vilnius: Vaga, 2008. – 608 p.

Trečia poetinės prozos ir eseistikos knyga, rašyta 2000–2002 metais. Įprastą dienoraščio žanrą poetas perkeičia, modifikuoja, vadina „tyrinėjimais“. „Knyga iš tų, kurios bando pristabdyti neišvengiamą laiko lėksmą.“

 

Laima Kastanauskaitė. Lietuvos inteligentija masonų ir paramasoniškose organizacijose (1918–1940). – Vilnius: Vaga, 2008. – 424 p.

Monografijoje apžvelgiama masonų organizacijų kilmė, paplitimas, ideologiniai savitumai, atskleidžiamas dėmesys mitinei tautotyrai, utopijoms.

*

Vytautas Rudokas. Ir kiti vėjai. – Vilnius: Homo liber, 2008. – 128 p.

Poeto Vytauto Rudoko (1928–2006) poezijos knyga, į kurią sudėti geriausi paskutiniųjų kūrybos metų eilėraščiai.

*

Tomas Šinkariukas. Šokis. – Kaunas: Kitos knygos, 2008. – 325 p.

Jauno rašytojo apsakymų ir pjesių rinkinys, kuriame „ant ribos balansuoja ne tik veikėjai, bet ir pats autorius, pasirinkdamas kraštutine žmogiškumo riba apibrėžtus siužetus, idėjas bei kalbėseną“.

*

Giedrė Kazlauskaitė. Heterų dainos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 76 p.

Jaunos autorės keturiasdešimties eilėraščių rinkinys: „Modernių verlibrų tėkmė kuria heterų, nepriklausomai gyvenančių moterų, meninį įvaizdį.“

*

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Karo meto dienoraštis. III tomas. – Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2008. – 432 p.

Pirmąkart išleista nesutrumpinta „Karo meto dienoraščio“ trečia dalis. Parengė J. Vaičekauskienė.

*

Juozas Mickevičius. Tėvų ir protėvių žemė. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2008. – 532 p.

Kraštotyrininko, muziejininko Juozo Mickevičiaus (1900–1984) rašytinio palikimo pirmoji knyga. Tekstai išryškina specifinius Žemaitijos krašto etnografinius bruožus. Sudarė D. Mukienė.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 1 (sausis)