Skaidrius Kandratavicius      Skaidrius Kandratavičius gimė 1973 m. sausio 4 d. Alytuje. Kunigas (Paberžė, Kėdainių r.), VDU katalikų teologijos magistras. Nuo 2007 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido eilėraščių knygas „Metareligija (2004), „(De)generuotos NRG) Sangriuva“ (2007).

 

Apie save: Lemiančiajam laiminant – dzūkui Dailidei ir aukštaitei Kalbamylei lytėjant – jau trisdešimt trim laiptais lėtinu laiką – suviliotas Jėzaus Kristaus penkti metai ieškau Dievo valios šv. kunigystėje – iki tol – leista prisiliesti prie gyvenimo ir Vytauto Didžiojo universitetų – prie moters ir vienuolystės – skaityta ir rašyta – kalbėta ir tylėta – verkta ir džiūgauta – mylėta – ragauta bedarbio ir mokytojo – studento ir mokslininko duonos – šiandien – teologijos licenciatas – „Naujoji kairė’95“ aktyvistas – „Marijos radijo“ etatinis bendradarbis – kunigaujantis pamokslininkas ir rašinėtojas – pradėtas Alytuje – tarnaująs Paberžėje – atviras ateičiai – lietuvių kilmės pasaulio pilietis – katalikų krikšto tikintysis Dievą – bendradarbiauju almanachuose kultūrraščiuose interneto svetainėse.

 
 
 
b2 iš menamų namų (bass boss)
 
aš basas bosas tavo

baseine basučių nudisčių

nuogas karalius mano

balerina su kerzais

alpi alpiniste er(z)eliui

lipanti ant kulnų
amerikoniškų kalnų
(ne)baisu tau biesų

vidaus imperijos man

išoriškai spirituojant

spygaujant bosu

aš basas balsas tėvo

baseine bastūnų kūnų

batuota mote temo
pelerina be galvos
kate kokete chalvą
mindanti ant uolų
moteriškų olų
(ne)baisu man minų

išoriškai mint(ij)ant tau

iš vidaus mėtant(is)

ant/be namų manų
 
 
 
baseinas (francois ozon'ui)
 

mens sana in corpore sano

ramina nerimo raumenis

kilnoja įkalčių svarmenis

neprisiima nuosėdų nuospaudų

kojų nagų antspaudų

neprisimena sunkis ar svoris

nusveria slunkiškus sėdmenis

ant defloruojamo snukio

sunkiasi muilinas mėlynas

kraujas vynas wc vanduo

iš chloruotos ozono skylės

kaloringos koloratūros

baseinan basonan flakonan

rožinės meilės seilių

moulin rouge et noir eilių

mala mėšliną juodulį

jaudulį burna urna semia

infraraudonuosiuose kvartaluose

ultravioletiniuose tv blyksniuose

džipuose klipuose klipatų klano

neprisisega saugos diržiuko

rato gelbėjimosi liemenuko

neprisisemia semen skenduolio

skundo skaitmeninio skandalo

mens sana in corpore sano

 
 
 
am(bi)biografija (pedro almodovarui)
 

ne visi tėvai (ne)tikri pedro

ne visi pedagogai demagogai

ar dar blogiau a la mala educazion

(ne)kris ugnis ir siera iš sierra nevada

granada valencia ambivalencija

šventieji kankiniai abejose pusėse

nuo federico garcģa lorca

iki francisco franco obispos

skaistykloje šoka flamenco

sopulingai aistringai ugningai

moterys ant nervų krizės ribos

it flamingai laimingai laimingai

ignazio de loyola juan de la cruz

goya groja (b)urnom ir galo nebus

ne visi tėvai (ne)tėvai pedro

ne visa tiesa apie tavo mamą

ar dar geriau a la volver

(ne)kris ugnis ir siera ant komunų haremų

baskų maurų mariconų eremų

viską atpirks teresės ne(o)avilietės

šventosios kankinės abejose pusėse

suskilusio meilės veidrodžio

antoni gaudi sagrada familia

sopulingai aistringai ugningai

gaudžia bokštai graudžiai aukštai

it flamingai laimingai laimingai

danguje šoka flamenco

gitanos gitaros ir santisima virgen del mar

pakalbėk su ja pasikalbėk(im) pedro

 
 
 
nuo do iki do (socialsolfedis)
 

nuo saliuto iki absoliuto

sursum corda aleikum salem

tik absurdo s(k)urdutu siutas

tepasiūlo nuo do iki la

 

siuita apsiūta velnio sėklom

siūlės irsta per si ir per sol

svyra virsta būtis nuo turėklų

svyla vylius nuo brol iki (be)mol

 

nusėdimas iki apsėdimo

dirbti pirkti ir mirti turi

aukštyn širdis tik apsiėdimas

diriguoja nuo re iki mi

 

saviniekos n(av)ikai

 

saviniekos vinys navikai

vynų vinigretai nevykę

vaikinai neverkia vainikai

greta tarsi nikai sunykę

 

reti vyrų vyriai neskilę

greitasis greitoji į skylę

nelaiko neveikia akylos

savinaikos kainos sukyla

 
 
 
(ne)vitališkasis (lievas levitas)
 
šalavijų alavijai
pinavijų kalavijai

ir viliokliai nevijokliai

lyg aliejinė laja

nevalinga nevaldinga

nevaisinga nevaišinga

nei klejoklių neklajoklių

jubiliejinė ruja
 
levituoja laviruoja

vualiuoja niveliuoja

it levitų neva litų
nevalyta valiuta

gravituoja graviruoja

pro granitą pragaruoja

it nuo nišų nuvorišų

nuvaryta voruta
 
 
 
dekoras kalbos daktarų kalėdiniam kadriliui
 

prakartėlėje ne kartą

kratėm kriokiantį dekartą

kantas kretantis pro kertę

kortos kairę akį kerta

 

akys juokiasi ir verkia

vaikas vaikosi o varge

mergą kuoka kulkos merkia

angys jiems angas atmerkia

the magic of the twins

 

tas tarpkojis kaip tarpupis

veneros magna ars

tos lūpos tarsi pupos

derlingoj terpėj tarps

tarpeklis it varveklis

drėgna drungna mira

tas marsas tarsi maršas

du mirę do mi re
 

tos apsukos lyg pasukos

atslūgs ir vėl patvins

tos kojos tarsi kuojos

the magic of the twins

 
 
 
reflektyvi liuciferio meditacija apie
medijų refleksus
 

higienos hienos pienas

high church high nrg

hierarchijos arklienos

šaltienos įniršy
 
roma o ne š. atėnai

pietaus puotaus čia jos

pietiniai apatiniai
medičiai bordžijos
 
sutinę ir ištinę
exhomo ekshumuos
į irštvinę ištvinę
išekskomunikuos
 

velniop vilniop komuną

ex oriente lux
mačiūno ir morkūno

refliuksas fluxus rūks

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 3 (kovas)