Gintaras Bleizgys. Žiema, ruduo, vasara.Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 71 p.

       Jauno poeto trečias eilėraščių rinkinys.

 

       Henrikas Algis Čigriejus. Varna braukia ašarą. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 183 p.

       Poeto ir prozininko naujų novelių knyga – „dar vienas aukštos meninės prabos liudijimas apie XX amžiaus būvį Lietuvoje“.

 

       Arnas Ališauskas. Rentgeno nuotraukų albumas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 94 p.

       Antras eilėraščių rinkinys. Pirmasis „Prisukama karalystė“ išleistas prieš vienuolika metų, bet „kūryba tęsėsi ir patyrė permainų“.

 

       Benediktas Januševičius. Raugintu krauju.Vilnius: Naujoji Romuva, 2007. – 63 p.

       Naujas poeto eilėraščių rinkinys, kuriame autorius „kalbasi su savimi, pasauliu, Dievu…“

 

       Julija Švabaitė-Gylienė. Ant vėlių suolelio. – Kaunas: „Į laisvę“ fondas, 2007. – 71 p.

       Čikagoje gyvenančios poetės ir prozininkės naujas eilėraščių rinkinys. Įžangos žodį „Tamsa bus nugalėta“ parašė R. Keturakis.

 

       Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais.Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2006. – 436 p.

       S. Tomonio (1915–1992) – žinomo kultūros žmogaus, bibliotekininko, vertėjo – atsiminimai apie nueitą dramatišką gyvenimo kelią. Sudarė A. Jakimavičius, J. Jakimavičienė.