Juodoji keramika

I

išrikiavai aniuole
eilę vyrų man prieš akis
paskutinįjį vos beįžiūriu
ką man sakai
paskutinysai
ar ir tu
toks pat žemažiūris

nusenęs vos beprašneki
be protezų
sunkiai vienas kitą
suprantam

ką su jumis daryt
ožius kairėn
avinus dešinėn

o mano kaulai
atsidurs
ant piemenies laužo

iš sudegusio molio
nieko nebnulipdysi

II

juodos keramikos puodelis
esu ištarsi
burtažodį imk už ąselės
gal atsigersi

pats nepakils prie tavo lūpų
neprisipildys
tamsa švelni ant dugno plūkaus
bet nesušildys


***
norint į rojų reikia
devynis ratus įveikti
palikti už durų apavą
sūrių vandenų laivelius
atiduot patarnautojui tuniką
sapno siūlais išsiuvinėtą
kad atsegtum sagos rubiną
teks šiek tiek pakentėt

pagaliau paliks tave nuogą
paskutinėje
ovaliojoje menėje
pamatysi tenai
kaip skleidžias
šimtašakis instinkto medis
vaisius ilgas raudonas
laikyk jį lūpomis
bet neprakąsk
už odelės geismingos
sėkla karti


***
jaučiuos nusikaltus nes vyną geriu
turėčiau daržą ravėti
tupiu nuoga subine tarpu žolių
pasiutęs tankumas balandų žalių
dvi pilnatys kur joms spindėti
pajuodę pirštikauliai capt už šerių
tai vycka šventoji dvasia pagirių
ir rauna mane tartum kietį 


***
leidžias iš kosmoso
                             supermergaitės
gelbėt kačiuko
                             iš atviruko
o kas išgelbės
seną girtuoklį
                             seną girtuoklį jonuką
guli prie minimos
lūpos atvipusios
klynas
                             aviečių losjonas
griebkit ir kelkite
                             lengvas kaip dūmas
šitas nelaimėlis jonas
jeigu kačiukas
                             baltas kaip pūkas
thank you ištars
                             be akcento
jonas sukrioks tik
                             ir mes jį mergaitės
kaip aliumininį
                             centą


Kikimorų mylimasis

ateini ir išsineši mano širdį
                                            gazuolio bake
kaip gružliuką mažytį
                                            kad kikimoros pelkių prarytų
rasi jas pataluos su peiliu
                                            balzamu ir žvake
neuždegusios dagčio
                                            tavo kūną skaitys ligi ryto

kai balzamą išgers kai gazuolį
                                            pro nosį išpūs
ir supjaustys peiliu stearininę
                                            žvakę kaip dešrą
ar supras jos ką perskaitė
                                            slėgdamos papais lapus
ar paliks ilgą plauką kaip skirtuką
gal toj vietoj tekstas kaip ašara

nežinau šito aš
                                            nes beširdė esu
o ir tu nežinai

per ilgai mano mielas
                                            vieninteli
su kikimoromis
                                            gyvenai


***
senelė eina per miestą basa
iš turgaus
                     agrastus ten pardavė
bidonėlis netuščias
                     ant dugno batai
o juose į laikraštį
                     suvyniotos kapeikos
vienas devyni aštuoni du
                     tiek kapeikų
                     tiek metų
                     tiek žingsnių
iki autobusų stoties

pridėk dar dvidešimt tris
                     senele
eitume abi basos
                     per miestą
neštume pasunkėjusias
                     kapeikas
ir man jau
                     nebūtų gėda


***
kuo toliau tuo labiau
beskaičiuodama sąskaitas klystu
o juk protas
šviečia aiškiai ilgomis dienomis

ar sugrįši kada
spindulinga vaikyste
ar pažvelgsi į mane
saulės tikros akimis