Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla       Balys Sruoga. Dievų miškas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 445 p.
       Serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ trečioji knyga. Autentiškas ir originalus memuaristikos veikalas apie konclagerį Štuthofe, kuriame B. Sruoga kalėjo 1943–1945 m.
      
       Loreta Jakonytė. Rašytojo socialumas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 254 p.
       Jaunos literatūrologės monografija apie lietuvių rašytojų savivoką XX a. dešimtajame dešimtmetyje.

       Juozas Lionginas Laurušas. Akmuo ir šviesa. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 256 p.
       Anksti mirusio literatūrologo, bibliotekininko J. L. Laurušo (1947–2000) straipsnių rinkinys. Parengė, įžangos žodį parašė J. Sprindytė.
      
       Marijus Šidlauskas. Orfėjas mokėjo lietuviškai. – Vilnius: Homo liber, 2006. – 224 p.
       Klaipėdoje gyvenančio literatūrologo straipsnių, recenzijų rinkinys, kuriame daug dėmesio tenka ir literatūros klasikai, ir dabartiniams kūrėjams.
     
       Birutė Jonuškaitė. Eksperimentas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005. – 239 p.
       Esė ir pokalbių su žinomais kultūros žmonėmis knyga – „apie sielos ilgesį ir skausmą, dvasios stiprybę, gyvenimo šviesą“.
      
       Darbai ir dienos'44. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. – 285 p.
       Straipsnių rinkinys, skirtas Senosios Lietuvos istorijai (Viduramžiai. Renesansas. Barokas). Mokslinis redaktorius – L. Gudaitis.
      
       Eskizai-2005. – Ukmergė: Ukmergės kultūros draugija, 2005. – 194 p.
       Ukmergės krašto kultūros almanachas, kuriame spausdinama daug istorinių, etnografinių straipsnių, prisiminimų, originalios grožinės kūrybos. Sudarytojas – V. Česnaitis.