VYTAUTAS VILIMAS SKRIPKA


 „dėliojo į lentyną knygas...“


dėliojo į lentyną knygas
į vienodas dailias dėžutes

pinigus
vynuoges
cukrų

kol prasivėrė
Galių sujudintas langas
ir išmušė ją
iš pusiausvyros

apie meilę
melodija
sielvartingoji


***


„tu stovėjai...“

tu stovėjai
ant kranto
ir tavo
kūnas
buvo
atskirtas
nuo viso pasaulio
kolei
nepapūtė
vėjas

kalbu
paprastai
taip
paprastai
kad netgi tau
iki galo
neduota
suprasti


***


I balsas „kartais įvykį keičiantis įvykis...“

I balsas

kartais įvykį keičiantis įvykis
esti išvengiamas
aš esu neišvengiamas
tu esi neišvengiamas
dievas yra neišvengiamas
likimas yra neišvengiamas

II balsas

pusiaukelėje susizgribau
pinigus ir nuolatinį bilietą pamiršęs
kito drabužio kišenėje


***

„jonas petras zigmas...“

jonas petras zigmas
ignas rimas rokas
kipras tadas pranas

visi visi visi kaip vienas
pasikartos
vse kak odin
i povtoritsia vsio
prisnitsia postučitsia
pasikartos visi visi visi
kaip vienas
boria
pavel
vania


***

„prieš daugelį metų...“

prieš daugelį metų
apleidom tą miestą
dabartės sugrįžtam
o kad spindėtų
jo bokštai
kaip andai
o kad iškiltų
prieš mūsų akis
siaustomas girių
baltiškas
žėrintis
mylimas miestas
kaip andai
kaip vakar


***

Vienišos kapinaitės

I

Po dangumi
Po dangumi
Po tylinčiu
Tautos dangumi
Šaukėnų
Užmirštas
Kaimas

II

Miegoti
Mažo miestelio kapinaitėse
Kol užmirštas būsi
Kol tapsi
Niekieno akimis
Neįskaitomas

III

Mano motina ilsis
Prie miško
Giliai po žeme

Kažin ar
Norėtų jinai
Kad aš šiam
Pasauly
Ilgam užsibūčiau

IV

Ra
dome

Vyrišką
Tobulą
Laisvę

Sudervės
Mažose
Kapinaitėse

V

šūdinas
laikas

regėjau
ištisą
amžių
rašysiąs
poeziją
o
štai
negaliu
daugiau

eilutės