Gegutė

Man šiemet vėl gegutė nekukavo
Nei tėviškės, nei svetimuos miškuos.
Nejaugi aš nebeturiu jau savo
Gyvenimo pradžios nei pabaigos?

2004. VIII. 10


Kaip vorai

Žiūri mėnuo įkypai
Šaltas ir abuojas.
O aplink juodi šnipai
Kaip vorai darbuojas.

2003. VI. 7


Kur?

Pasauli, kur dabar iries –
Ne link žmogaus, o link žvėries?
Pasauli, daros vis liūdniau,
Kad be vilties čia gyvenau…

2004. X. 9


Nebenoriu

Šviesus ateinantis ruduo
Nušviečia Vilnių lyg altorių.
Nei pasiimt, nei atiduot
Šioj žemėj nieko nebenoriu.

2003. VII. 29


Nebijau

Aš tamsios nakties apuokų
Ūksmo nebijau,
Nes mylėjau ryto špoką
Už visus labiau.

2004. VII. 22


Nepažįstamoji

Nepažįstamoji, graži tu,
Nors, kodėl priėjai, nežinau.
Paskutinis birželis pražydo
Už kitus, šiaip ar taip, liūdniau.

2004. VI. 28


Nevėžis?

Nebuvo nei upės, nei tilto,
Nei to, kuris vaikščiojo juodas
Kas rytmetį virš neištirto
Gyvenimo fantazijų soduos?

2004. III. 5


Pabaiga

Nebejaučiu skonio burnoj.
Nebejaučiu skausmo galvoj.
Prieš nieką nebeburnoju
Ir nieko nebegalvoju.

2002. VII. 14


Paliauki

Dar šviesu. Kyla rudenio vėjas,
Kurs tavuosius mitus nusineš.
Tad paliauki kasdien čiupinėjęs
Savo nuospaudas ir grandines.

2003. VIII. 29


Skubėk

Skubėk, nes laikas mirtį kala
Kaip tėvas dalgį plaktuku.
Skubėk, nes žmogui prieš pat galą
Rišliai šnekėti jau sunku.

2004. VII. 22


Tiek to

Tiek to. Aš vilkau tą sovietų grandinę.
Tiek to. Aš ėjau į Sodelių pradinę.
Nušovė ir mokytoją mano. Tiek to…
Norėčiau gyvenimą vėl pakartot.

2004. VII. 22


Užmigo

Mėnesiena beria sierą.
Paukštis tarp sniegų.
Jau užmigo tavo siela
Amžinu miegu.

2003. VIII. 16


Užveria

Tu manei dar kažką parašyt.
Betgi nieko be galo nebūna.
Tu manei prasižioti. Bet šit –
Viešpats užveria tavąją burną.

2003. VIII. 16


Vaikystė

Tas žibėjimas žibalo lempos.
Tie mestuvai aslos vidury.
Tas tikėjimas vaiko, jog tampam
Lyg Mašioto knygelėj geri…

2002. VIII. 15


Vėlinių saulė

Vėlinių saulė tokia skaisti.
Gal kitąmet regės ją kiti
Ir prisimins lyg tarp kitko mane
Vėlinių saulės ramiam skaistume.

2005. XI. 2