James Clifford. Kultūros problema: XX amžiaus etnografija, literatūra ir menas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 549 p.
       Garsaus Kalifornijos universiteto profesoriaus sociologinė studija, kurioje pateikiamas originalus požiūris į istorijos, literatūros bei antropologijos sąsajas. Vertė V. Šarkovas.
    
       Julija Švabaitė-Gylienė. Draugų laivelis. – Čikaga: Lietuviškos knygos klubas, 2006. – 128 p.
       JAV gyvenančios žinomos poetės ir prozininkės humoristinių apsakymų rinkinys. Knyga pradedama J. Kelero įžanga „Ar lietuviai dar moka juoktis?“
      
       Rimantas Vanagas. Niurksi plūdė ir širdis. – Vilnius: Petro ofsetas, 2006. – 308 p.
       Pasakojimų apie žvejų nutikimus knyga, kurios herojai – įvairių profesijų žmonės, taip pat rašytojai, menininkai.
     
       Almis Grybauskas. Apžvalgos spiralė. – Vilnius: Homo liber, 2006. – 240 p.
       Poeto ir vertėjo eilėraščių rinktinė, apimanti 1975–1987 metų kūrybą.

       Janice E. Thomson. Samdiniai, piratai ir suverenai. – Vilnius: Homo liber, 2006. – 232 p.
       Knygoje autorė nagrinėja, kaip dabartinis pasaulis per šešis amžius susiskirstė į prievartą monopolizuojančias suverenias valstybes. Vertė V. Dranseika.
     
       Dalia Jazukevičiūtė. Imperijos moteris. – Vilnius: Baltos lankos, 2006. – 70 p.
       Naujas poetės eilėraščių rinkinys, kuris, anot autorės, „patiks tiems žmonėms, kurie gyvena be odos“.