[3 pls.]
                                                                                                      Nr.        p.

Ališanka Eugenijus. Ar sunku būti
    europiečiu?
Daujotytė Viktorija.
    Apie namus ir kovą dėl prasmės
Degėsys Liutauras. Mergina su plaktuku
Dirgėla Petras.
    Užmarštis mėlynom kelnėm
Gailius Bernardas. „Da Vinčio kodas“,
    arba Kuo pavojinga virtuali realybė?
Juozaitis Arvydas. Trečioji galimybė

 
3
 
4
1
 
11
 
8-9
10

 
3
 
3
3
 
3
 
3
3

Kalinauskaitė Danutė. Kauleliai, peilis,
    susmulkėjimai…
Parulskis Sigitas. Loterija, kurioje
    visi laimi
Šerelytė Renata. Iliuzijų spindesys ir
    skurdas
Tamošaitis Regimantas. Laikas
    krosnis kūrenti
Vanagas Rimantas. Sunkiausias
    karas, sere, su savim!

 
7
 
5
 
2
 
12
 
6

 
3
 
3
 
3
 
3
 
3ORIGINALIOJI PROZA

Ambrazevičiūtė Rimantė. Ilgas
    pasakas mažiemus. Novelė
Bončkutė Genovaitė. Novelės
Černiauskas Rimantas. Novelės
Gutauskas Leonardas. Ponios Lidijos
    dienoraštis. Romanas
 
Ignatavičius Eugenijus. Dvi moterys,
    gerdamos kavą. Novelė
Jasukaitytė Vidmantė. Kai mes
    buvome vilkai. Romanas
 
Jonušys Laimantas. Trylika mėnesių.
    Epistolinė elegija
Mačiukevičius Jonas. Porcija. Romanas

 
5
3
4
 
6
7
 
10
 
8-9
10
 
11
11

 
37
63
14
 
13
14
 
61
 
12
14
 
54
11

Marcinkevičius Juozas. Tvanki naktis po
    nukryžiavimo. Novelė
Medelis Linas V. Perkalių ledas.
    Apsakymas
Melnikas Jaroslavas.
    Tai kalbu aš. Apysaka
Mikelinskas Jonas. Mūsų emocijų
    vagis. Apysaka
 
Miknevičienė Vida. Novelės
Raižytė Nijolė. Lemties vardas Roza.
    Novelė
Venckevičius Adolfas. Novelės
Venclovas Petras. Tremtis. Meilės ir
    mirties menas. Apysaka

 
2
 
6
 
5
 
1
2
1
 
7
12
 
3

 
47
 
46
 
10
 
14
10
46
 
59
47
 
14ORIGINALIOJI POEZIJA

Balbierius Alis. Eilėraščiai
Baltuškevičius Vladas. Eilėraščiai
Butkutė Elzė. Eilėraščiai
Čigriejus Henrikas Algis. Eilėraščiai
Daugirdas Romas. Eilėraščiai
Galginas Arvydas. J. Eilėraščiai
Geda Sigitas. Vietoje epigrafo. Eilėraščiai
Grajauskas Gintaras. Eilėraščiai
Jakštas Jonas. Eilėraščiai
Janonė Ineza Juzefa. Eilėraščiai
Jasponytė Jurgita. Eilėraščiai
Jasukaitytė Vidmantė. Eilėraščiai
Katkus Laurynas. Eilėraščiai
Keturakis Robertas. Eilėraščiai
Marčėnas Aidas. Eilėraščiai
Miknevičius Lukas. Eilėraščiai
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai

6
2
1
5
5
2
10
2
10
12
1
3
11
12
1
1
6

42
43
42
5
33
56
6
6
57
43
58
8
6
6
8
55
8

Navakas Kęstutis. Iš nežinomo poeto
    dienoraščio. Eilėraščiai
Norvilas Gytis. Eilėraščiai
Patackas Gintaras. Eilėraščiai
Poisson Sara. Eilėraščiai
Reimeris Vacys. Atvertimai. Eilėraščiai
Skripka Vytautas Vilimas. Eilėraščiai
Stacevičius Stasys. Eilėraščiai
Strielkūnas Jonas. Eilėraščiai
Stulpinas Vytautas. Eilėraščiai
Šerelytė Renata. Eilėraščiai
Tamošauskaitė Dalia. Iš vabalų
    gyvenimo. Eilėraščiai
Venclova Tomas. Eilėraščiai
Zelčiūtė Dovilė. Eilėraščiai
Žilaitytė Danutė Joana. Eilėraščiai

 
4
4
11
7
8-9
5
8-9
8-9
3
3
 
12
7
7
6

 
8
40
49
54
74
46
56
8
69
59
 
55
8
65
55ORIGINALIOJI DRAMA

Saja Kazys. Meškos liga. Dviejų dalių
    drama su epilogu
Valiukas Mindaugas.
    „17“. Dviejų dalių pjesė

 
4
 
8-9

 
25
 
60VERSTINĖ PROZA

Allen Woody. Novelės. Vertė M. Burokas
Askildsen Kjell. Šunys Tesalonikuose.
    Novelė. Vertė A. Petrauskaitė
Brautigan Richard. Upėtakių žvejyba
    Amerikoje. Vertė S. Repečka
Grigorian Vahagn. Paukščio siela.
    Apysaka. Vertė M. Kontrimaitė
 
Huysmans. Atvirkščiai. Vertė S. Bučiūtė
Jergović Miljenko. Riešutmedžio
    rūmai. Vertė L. Masytė

4
 
3
 
12
 
1
2
6
 
11

45
 
73
 
58
 
61
60
58
 
64

Kaijakas Vladimiras. Šnorchas.
    Apsakymas. Vertė A. Valionis
Kanovičius Grigorijus. Šėtono apžavai.
    Vertė A. Paulauskienė
Lindgren Torgny. Dorė Biblija.
    Vertė Z. Mažeikaitė
Millás Juan José. Pasakojimai apie
    sutrikusius suaugusius žmones.
    Vertė L. Liubinavičiūtė

 
10
 
12
 
8-9
 
 
7

 
69
 
11
 
78
 
 
69VERSTINĖ POEZIJA

Aivars Eduards. Eilėraščiai.
    Vertė V. Braziūnas
Éluard Paul. Eilėraščiai.
    Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Guillevic Eugène. Karnakas.
    Vertė R. Kasparavičius
Heaney Seamus. Eilėraščiai.
    Vertė A. Makštutis
Lorca Federico Garcķa. Eilėraščiai.
    Vertė J. Mečkauskas-Meškela
Mezey Katalin. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė

 
10
 
3
 
7
 
2
 
8-9
 
12

 
65
 
78
 
78
 
78
 
91
 
78

Neruda Pablo. Dvidešimt meilės
    eilėraščių ir viena nevilties daina.
    Vertė S. Geda
Oláh János. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė
Rakusa Ilma. Eilėraščiai.
    Vertė A. Gailius
Schwitters Kurt. Eilėraščiai.
    Vertė G. Norvilas
Zsille Gábor. Eilėraščiai.
    Vertė M. Liugaitė

 
 
4
 
12
 
6
 
1
 
12

 
 
64
 
77
 
78
 
81
 
80VERSTINĖ DRAMA

Dorst Tankred. Aš, Fojerbachas.
    Pjesė. Vertė A. A. Jonynas

 
5

 
50KAZIUI JANKAUSKUI – 100

Peleckis-Kaktavičius Leonas. Apie
    „Jaunystės prie traukinio“ autorių

 
11

 
112JURGIUI JANKUI – 100

Peleckis-Kaktavičius Leonas. Ypatingi
    atsiminimai

 
8-9

 
114ANTANUI VAIČIULAIČIUI – 100

Klišienė Neringa. Estetinė žaismė
    Antano Vaičiulaičio novelistikoje

 
6

 
82JUOZUI APUČIUI – 70

Bražėnas Petras. Iššūkis standartui

6

90MARCELIJUI MARTINAIČIUI – 70

Sauka Donatas. Taurus poezijos neturtas
    kryžkelėje tarp kaimo ir civilizacijos

 
4

 
99VLADUI ŠIMKUI – 70

Daujotytė Viktorija. „Einu į potekstę.
    Tyliu“

 
10

 
103

 LITERATŪROS MOKSLAS IR KRITIKA

Baranova Jūratė. Lietuvių personalioji
    eseistika: tarp žaismės ir
    fundamentalumo
Daujotytė Viktorija. Apie tapatybę,
    ne(ta)patybę, be(ta)patybę
Jakonytė Loreta. Rašytojai viešumoje:
    šiandieninės periodikos įvaizdžiai
Kmita Rimantas. Sigito Gedos
    lyrikos recepcija sovietmečiu
Mikelaitis Gediminas. Fiodoras
    Dostojevskis Šatrijos Raganos akiratyje

 
 
10
 
7
 
8-9
 
12
 
2

 
 
83
 
81
 
95
 
82
 
83

Pilipauskaitė Vitalija. Žurnalistinis
    romanas: tarp pseudobiografijos
    ir autoterapijos
Sauka Donatas. Poezija iš
    dainos lopšio („Dienoraštis be datų“
    kaip tautinės
    tapatybės dokumentas)
Talutytė Simona. Konkrečioji poezija
    Lietuvoje

 
 
11
 
 
 
3
 
5

 
 
80
 
 
 
83
 
74AKCENTAI

Peluritytė Audinga. Asmeninės teorijos
    metmenys (V. Daujotytės
    „Mažoji lyrikos teorija“)

 
 
10

 
 
94ATODANGOS

Striogaitė Dalia. Balys Sruoga: nuo
    „Sanvartos“ į „Dievų mišką“

 
7

 
101SVARSTYMAI

Atmintis be atminties. Apie atsiminimų
    knygas kalbasi Virginijus Gasiliūnas,
    Jūratė Sprindytė, Regimantas
    Tamošaitis, Vytautas Rubavičius

Guščius Alfredas. Konformizmas
    vakar ir šiandien
Jaunųjų rašytojų situacija: ryšiai ir
    atotrūkiai. Pokalbyje dalyvavo Ugnė
    Barauskaitė, Gintaras Bleizgys,
    Marius Burokas, Laura Sintija
    Černiauskaitė, Laurynas Katkus,
    Mindaugas Kvietkauskas,
    Tomas Staniulis

Juknevičius Stanislovas. Savižudybė
    kaip dezintegracija: laiptai į pragarą

 
 
 
11
 
6
 
 
 
 
 
 
1
 
10

 
 
 
96
 
107
 
 
 
 
 
 
86
 
108

Literatūros studijų būklė jaunosios kartos
    akimis. Pokalbyje dalyvavo Tomas
    Andriukonis, Simona Kalcaitė,
    Giedrė Kazlauskaitė, Benita Lašinytė,
    Vitalija Pilipauskaitė, Jurgita Žana
    Raškevičiūtė, Modesta Jurgaitytė, Ieva
    Katinaitė, Mindaugas Grigaitis,
    Laura Auksutytė, Viktorija
    Daujotytė, Marijus Šidlauskas,
    Mindaugas Kvietkauskas

Reti tinklai netinka. 2005-ųjų knygos.
    Renata Šerelytė, Viktorija Daujotytė,
    Elena Bukelienė, Jūratė Sprindytė,
    Laimantas Jonušys, Solveiga
    Daugirdaitė.
Parengė M. Kvietkauskas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
91
 
 
 
 
81