Petras Venclovas. Susapnuoti gyvenimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 372 p.
Naujas prozininko apsakymų rinkinys, susidedantis iš ciklų „Susapnuoti gyvenimai“, „Depresijos“.

       Liudas Dovydėnas. Rinktiniai raštai. IV tomas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 454 p.
       Šiame tome spausdinamos apysakos ir apsakymai iš knygų „Cenzūrai leidus“ (1931), „Kortų namelis“ (1937) ir „Mes ieškom pavasario“ (1948).

Eugenijus Ignatavičius. Obelis Katedros aikštėje. – Vilnius: Vaga, 2005. – 447 p.
Žinomo prozininko brandžiausių apsakymų rinktinė, sudaryta iš anksčiau išleistų rinkinių bei naujausių kūrinių.

       Aldona Elena Puišytė. Palaimink žodį ir aidą. – Vilnius: Vaga, 2005. – 478 p.
       Žinomos poetės rinktinė sudaryta iš vienuolikos poezijos knygų, kuriose ryški pagarba tautos dvasiai ir istorijai.


       Algimantas Baltakis. Pusryčiai dviese. – Vilnius: Vaga, 2005. – 198 p.
       Populiaraus poeto meilės lyrikos rinktinė, eilėraščiai parašyti 1947–2004 m.


       Menna Elfyn. Vualiuotas bučinys. – Vilnius: Vaga, 2005. – 127 p.
       Žymios Velso poetės eilėraščių rinktinė lietuvių ir anglų kalbomis. Vertė S. Paliulytė.

       Brigita Speičytė. Poetinės kultūros formos. LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatūroje. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 424 p.
       Monografijoje aptariama XIX a. daugiakalbė Lietuvos literatūra kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros paveldo dalis.
    
       Juozas Jasaitis. Ganytojas. Servų vasara. – Kaunas: leidykla „Naujasis lankas“, 2005. – 319 p.
       Knygą sudaro du romanai: biografinis apie vyskupą Motiejų Valančių ir sentimentalus apie Agnės meilę.
     
       Jonas Užurka. Vytautas Didysis – nuo bėglio iki monarcho. – Vilnius: Kronta, 2005. – 447 p.
       Romane pasakojama apie Vytauto Didžiojo (1350–1430) – politiko, valdovo – gyvenimą iki pat jo mirties.