Asta PlechavičiūtėAsta Plechavičiūtė       Įrašas iš kompaktinės plokštelės „Nevykėlių balsai I“, kurią sumanė ir išleido kompanija „nevykeliai.lt“ (prozininkas A. Jakučiūnas, poetai M. Burokas, V. Dekšnys, M. Gimžauskas, taip pat – R. Audiejaitis-Tanaka). Įrašė Virgis Gasiliūnas.

       Asta Plechavičiūtė skaito „Istorijas iš Vaclovo (kuris tuo pačiu yra ir ponas Vaclovas) gyvenimo, kuriomis niekas netikėjo“:


        Žiemos žodžiai
       2011-06-09