Adolfo Vaičaičio (Australija) draugiškas šaržas

 

J. R.

 

                 Mus ligi pusės jau užpustė,

                 bet su viltim, ištikimai

                 mes vėlei žiūrime ton pusėn,

                 kur stovi žmonės ir namai.

                 Iš per klaidą suplėšyto eilėraščio

 

Seniai toji pūga jau baigės.

Išskyrė žemę su dangum

beširdžiai akmenys, ne snaigės.

Jei tu dar tebesi žmogum,


išgirski: baigės   netikrumas, -

lyg sapnas saulėje ištirpo,

o iš toli matytas dūmas

toj pusėje, kur žmonės, virpa.

 

2006

 

 

 

NELAIMINGOSIOS TESTAMENTAS
                                      

Žinau kad manęs nesuprasit

Bet

Kai numirsiu

Tik nelaidokit

Šalia tėvo ir motinos

 

Man tai būtų

Tikra

Pasaulio pabaiga

 

Atleiskit

Kad tokia

Esu

Kad neprisiverčiu

Meluot

 

Atleiskit

 

2004 

*

Baisiausia, kai mirusiam

suriša kojas

ir tu jau nieko

negali padaryt.

Nors kažkiek pasipriešint - -

 

2005

 

 

 
*

Jorkšyro TV

visą vakarą

rodo pederastą

Eltoną Džoną

su kryželiu ausyje

žydru kostiumu

ir žydrais akiniais

 

užklijuotais plaukais

ir gudria šypsena

jis toks mielas

salėje sėdinčiai publikai

 

čia ir teniso

ir futbolo karaliai

ir ir ir

 

E. D.

tarsi atsitiktinai

juos vis kviečia į sceną

 

bučiuojamasi lyg Kremliuje

lyg politbiure

gali įtarti visai

nekaltą

 

E. D. pritaria

bebalsių garsenybių choras

patį nedrąsiausią

pasislėpusį už kitų nugarų

fubolo karalių

jis ištempia už rankos

į priekį

ir fiesta tęsiasi

 

dar vienas triumfo vakaras pederastui  

Bradford, 1997

 

 

 

STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS

 

                        Nevystančios gėlės

                        kilnioj asmenybėje - -


                        (parašas seno siuvinėto paveikslo apačioje)

 

Prie šių gėlių net kelios kartos

save tarsi prieš veidrodį įrodė.

Aš vėl bandau sugrįžt. Vėl artinuos,

kur jau nevertinamas žodis.

 

Tu lyg giliausia giluma,

Aukščiausiojo palaiminta.

Prieš stebuklingąjį – mama,

už stebuklingo – aimanos.

 

2006

 

 

*

 

Boružė vaikšto po stalą.

Ką ji nori man pasakyt?

Kad širdis lyg akmuo užšąlo

ir neaišku, kas laukia ryt?

 

Boruže, Dievo karvyte,

neišleisiu tavęs iš akių,

kad gerumas daugiau nepaklystų

tarp nulūžusio medžio šakų.

 

2005.12.31-2006.01.01

 

*

 

Neatsiklausęs iš manęs imi, imi,

likime, viską, kuo buvau laimingas.

Nors vienąkart pabūk su manimi

žmogum, draugu – kai Žemėj tyliai sninga.

 

Galgi ir man sapne gėlė pražys

po to, kai širdimi pajusiu,

kad žodis, geležis, tulžis –

ne visas tu, tik nelemtoji pusė? 

*

 

- Mieloji,

ar žinai,

kaip žydi

ąžuolai?

 

- Mielasis,

taip kaip tu,

kada esi

kartu - -

 

* 

       Silvijai

 

Atvaizde mielas,

durų šviesoj lyg per sapną sugrįžtantis,

nei išeini, nei pareini –

taip ir liksi turbūt

ir akimirkoj, ir amžinybėj

kaip žiedas,

kurio

pamatyti nespėju,

ir kuris

su saulės ir žemės pradžia

žydėjo

ir tebežydi. 

ATSISVEIKINIMO ŽODŽIAI GULBEI BEBALSEI

 

Man linksma nelinksma,

man liūdna neliūdna.

Gulbele bebalse, -

jau saulė į rudenį.

 

Ar taip ir išskrisi –

nė žodžio netarus?

Ar taip ir išeisi –

kaip tėvas į karą?

 

Kai skrisi –

duris sparnu palytėki.

Tave susapnuosiu

per paryčio miegą.

 

Tave palydėsiu,

išėjęs į kelią.

Gulbele bebalse,

gulbele, gulbele… 

PAVYDAS

 

Koks baisus tavo veidas!

Ypač akys,

iš kurių,

lyg iš sudrumsto šulinio, -

vien tik purvas.

 

Skaidruma kol ateis,

kas prie tokio

šaltinio
belauks?

1997-2006