Tomas Venclova ir Alfredas Bumblauskas diskutuoja Vilniaus knygų mugėje 2011. Benedikto Januševičiaus nuotrauka       2011-ųjų Vilniaus knygų mugėje daug dėmesio skirta Cz. Miłoszui. Vienas šiam poetui skirtų renginių – diskusija „LDK tradicija ir Czesławo Miłoszo Tėvynės ieškojimas“, kurioje dalyvavo poetas Tomas Venclova ir istorikas Alfredas Bumblauskas.

 

       Pirma diskusijos dalis:

 

 

       Antra diskusijos dalis:

 

 

 

       Trečia diskusijos dalis:

 

 


       Žiemos žodžiai
       2012 09 09