Stasys Stacevičius

 

 

„Poezijos pavasaris 2009“, Alytus, poezijos šventė  „Tasai sunkus namų tuštumas...“ (2009 gegužės 27 d.).

 

 

 

 

Ant Alytaus piliakalnio  skaito eilėraštį „Kai milžiniškas bus ruduo ir tarytum karys...“

 

 

 

Antano Jonyno memorialiniame muziejuje  skaito eilėraštį  „Partizaną nykštuką...“

 

 


 

 

       Žiemos žodžiai

       2011-03-04