NORMALU

       Normali, teisingai seksualiai aprūpinta moteris yra monogamiška. Ji kaip ir apvaisinta, jeigu kol kas taip ir nėra. Ir kitų patinų jai savaime nereikia. O normalus, net ir aprūpintas seksualiai vyras vis tiek neramus. Kol jis turi bent lašą sėklos, trokšta ją pasėti. Daugintis, veistis! Paskui tik ašaros teka upeliais...

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       ŽIŪRĖKIM BLAIVIAI

       Yra keletas tokių situacijų... Negyvenama sala, kosminė kelionė, plaustu per Atlantą, pusė amžiaus barakuose ir kt. Klausia – ką jūs su savimi pasiimtumėt? Atsakau – ožką! Ir kitiems patarčiau. Manau, ir Šekspyras man pritartų.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KAS ŽINO

       Galbūt šitas pasaulis ir yra „anas svietas“. Vieniems, pavyzdžiui, skaistykla, kitiems – rojus, tretiems, pavyzdžiui, pragaras...

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.

 

       NENORIU

       Kodėl turi sunaudoti kalną žodžių aiškindamas, teisindamasis, į dangų žiūrėdamas, rankas grąžydamas? Kai, rodos, užtektų pasakyti „nenoriu“, „negaliu“, „netinka“...
       Nenoriu!

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       BEJE

       Mes kalbam vieni su kitais kaip kinai su eskimais. Mes kalbam skirtingomis kalbomis, o visas tas mosavimas rankomis, tas akių vartymas, tas taškymasis seilėmis ir balso moduliacijos – tos fizinės priemonės pašnekovui įtikinti yra iš gyvūnijos pasaulio.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       RYŠYS

       Aš nesakau, kad netikiu arba esu prieš. Tiesiog sunku tai suprasti, kad nuo greičio sustoja laikas. Jei galėtum galvoti, kad laikas turi kryptį ir tu, greit bėgdamas, gali jį „pasigauti“ ir per dešimt įprasto laiko metų tepraleidi, sakykim, penkerius, tai tada taip. Bet tokiu atveju, lėkdamas priešinga kryptim, per tuos pačius dešimt „pasigautum“ dvidešimt! O taip nėra. Kryptis čia neturi reikšmės. Praktiškai tai galima pajusti autobuse arba traukiny. Nesvarbu, į kurią pusę važiuotum. Kai tik jie sustoja kely, iškart apima nerimas. Jauti, kaip bėga laikas, kaip sensti. Pradedi važiuot, vėl viskas gerai. Vėl laikas sustoja, vėl galima gyvent.
       Galbūt kaip tik todėl tiek važinėjančių? Į visas puses...

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       PROFESORIAI

       Sako, profesoriai yra išsiblaškę. Esą vienas mūsų profesorius atėjęs į įstaigą su dviem šlipsais*. Tai jeigu žmona kartais per išsiblaškymą pasiriša dvi prikyštes, tai ką, ir ji jau profesorė?

 

       *Kaklaryšiais.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       GRAMAI

       Gyvenimas nepalengvės nė vienu gramu, daktare! Nei ryt, nei poryt, nei naujais metais. Apskritai klaida yra manyti, kad jis TURĖTŲ palengvėti. Jis yra toks, koks jis yra. Gal net klaida yra manyti, kad jis sunkus.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       PASKUTINĮKART

       Aš jau pavargau beaiškindamas!.. Žmonės klausia ir klausia – kaip toliau gyventi? Dar kartą sakau – ir toliau gyvenkim kaip arčiau!

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       BARŠČIAI

       Aš giriu šeimininkę, kad ji išvirė skanius barščius, nes bijau, kad gali pasmerkti, jei nepagirsiu, o kad kokios, tai ir užmušti. Iš tikrųjų barščių apskritai nemėgstu. Bet reikia kažkaip gyventi...

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       NE TAIP

       Kodėl mes taip dažnai būnam nelaimingi, kultūros broliai? Todėl, kad gyvename taip, kaip norime.
       T.y. kad aš gyvenu taip, kaip aš noriu, tai yra gerai, bet ir jis gyvena taip, kaip jis nori, o ne taip, kaip aš noriu!

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       TAI PRIKLAUSO

       Pasaulis, Europa, Tėvynė, Amžinybė gali susitraukti iki mano Kiemo ir galiausiai iki mano Virtuvės..
.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       VIKTORAS ŠKLOVSKIS PASAKOJA, KAIP JIE NORĖJO APSIMESTI BEPROČIAIS...

       Daktaras įspėjo: „Tiktai nieko nevaidinkit. Jei žmogus simuliuoja beprotybę, tai visada matosi. O kai jis bando atrodyti „komilfo“, tai yra visiškai sveikas, teisingas ir tvarkingas – štai tada tai jis tikras beprotis“.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       PRAKTIŠKAI

       Daug yra visokių gražių sutvėrimų, bet praktiškai jie nevalgomi.
       Jei augalus, žoleles, krūmus, vaisius visokius irgi sutvėrimais vadinsi, tai kitais juk ir nusinuodyt galima.
       Kokia patraukli, žiūrėk, musmirė, o sušlemši – žūsi. Uogos vėl – yra mirtinų, nors džiugina gamtos mylėtojo akį.
       Žuvys spalvingos okeanuose šmirinėja tarp rifų... Kuo spalvingesnė, tuo nuodingesnė! Taip sako... Gerai, kad pačiam neteko išbandyti – netektų dabar ir įspūdžiais su artimu dalimis.
       Mūsų pusrutuly taip pat įvairūs narai plaukioja, žuvėdros – praktiškai nevalgomi vandens paukščiai. Išskyrus keptą žąsį.
       Taip ir žmonių yra visokių...

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       APIE SUVERENUMĄ

       Svarbiausias augalas, gyvūnas ir baldas namuose esu aš. Todėl kuo daugiau gėlių, šunų, kačių, sofų, lovų, sekcijų ir kanarėlių, tuo mažiau suverenumo man.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       MES KAIP PAUKŠČIAI

       Kol išmoksti kariuomenėje teisingai „atiduoti pagarbą“, prisimosuoji...
       Ta „pagarba“ ir kluptelėjimas prie altoriaus yra tos pačios kilmės. Tikėjimo demonstracija. Gervių šokiai.
       Armija, bažnyčia ir kolektyviniai sodai – giminės.
       Geriausiai jaučiuosi stoties laukiamajame.
       Būtų neblogai ir namus turėti.
       Ar daug kas turi namus, kur nereikia gervių šokių šokti?..

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KLAIDA

       Turėtume sakyti ne „kas čia per žmonės!..“, o „kas mes do žmonės!..“

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       APIE GYVENIMĄ

       Mano gyvenimas yra vienintelis ir nepakartojamas. Nesvarbu, kaip aš jį vartoju – krapštausi nosį, žaidžiu tenisą, žiūriu į debesį, – kiekviena akimirka yra paskutinė. O visoks grindų dažymas, baldų perstatymas, tapetų klijavimas, kilimų dulkinimas kaskart tas pats. Veikla naikina mano gyvenimą, ėda jį gyvą ir verčia antrinėm žaliavom.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       DAR KARTĄ APIE TĄ PATĮ

       Laikinai imi gyvent. O patenki į niekingų rūpesčių srautą, į glūpas lenktynes, atseit su laiku ir imi gyvent laikinai, lyg važiuotum traukiniu.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       APIE POŽYMIUS

       Jeigu pavargęs ir susinervinęs klausi savo artimųjų „kada jūs leisite man pailsėti, kada paliksite mane ramybėje?“, vadinasi, esi dar gyvas.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       IŠ TIKRŲJŲ

       Bėgančiam paskui traukinį pasakyčiau – iš tikrųjų nepavėluosi. Niekur ir niekada.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KAI KAS PASIKEITĖ

       Dž.L.Koljeras: „Palyginti dar neseniai, XVIII a., aristokratija rašytojus, dailininkus, aktorius, muzikantus traktavo kaip tarnus“.
       Kas dabar vietoj aristokratijos, sunku pasakyti, bet menininkai – prostitutų vietoje.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       APIE SVEIKATĄ

       Visi mes kaip ir gyvi. Bet nesam tikri, kad kiti tuo tikri. Bandom vieni kitus įtikint. Apsireikšti. Kartais teigdami, dažniau – neigdami. Tuos ir neigiam, kuriuos norim įtikint. Šitai smarkiau veikia. Persmelkia. O teigimas, mandagus vapėjimas – silpnos sveikatos ženklas.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       DABARTINIAI KARALIAI

       Paskutiniai duomenys apie karalius smarkiai pakeitė įsisenėjusį jų įvaizdį. Danijos karalienė, pavyzdžiui, gali elegantiškai susišnekėti visomis pagrindinėmis pasaulio kalbomis. Studijavo istoriją, archeologiją, politologiją, ekonomiką. Kopenhagoje, Arhuse, Kembridže, Paryžiuje, Londone.
       Griovių kasti laiko neturėjo, kad užsidirbtų pragyvenimui.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       AR ČIA VAIDENASI, AR KĄ?..

       Visi lyg tikri.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       REINKARNACIJA

       O Dieve, kaip nesinori išnykti!..
       Todėl ir prisvajota apie rojų, pragarą, sielų persikėlimą, atgimimą...

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       APIE SĄŽINĘ

       Į klausimą „Kaip gyveni?“ dažnai galėtum atsakyti – niekaip. Tai būtų, ko gero, sąžiningiausias atsakymas. Nes to, ką turi, negali be išlygų pavadinti gyvenimu.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KAŽKAS VIDURIUOSE

       Jūs žinote, kas tai yra siela, daktare?
       Tai toks vidaus organas. Kažkas tarp širdies, skrandžio, kepenų ir smegenų.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KUKLIAU, VAIKINE!..

       Jeigu kažkas skambino iš muziejaus, tai nereiškia, kad tave jau kviečia būti eksponatu.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       SU NORMALIAIS SUNKIAU

       Yra tokių dalykų, kuriuos nenormalūs žmonės supranta iš pusės žodžio.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KOKO

       Klausimas „kodėl“ paprastai kyla, kai nenori. Kai nori, tai atrodo savaime suprantama kodėl, o kai nenori, tai jau – kodėl. Kodėl?

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       TUTO BENE

       Dažnai artimas artimą ramina: „Tu nesijaudink, viskas bus gerai, kaip nors viskas susitvarkys“. Kai nueinu į kapines, pamatau, kad tikrai.

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KAŽIN...

       Jei mes žiūrėsim į gyvenimą kaip į rezultatą, tai – viskas perniek. Jeigu kaip į procesą – viskas gerai.
       Negi čia pats taip gražiai sugalvojau?..

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       KEISTUOLIAI

       Dievaži, kitąkart mes keistai atrodom... Juk gali būti ir geriau, ne tik blogiau!

 

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.


       JŪRA

       Štai Jolita rašo: „Jūra tik tyčiojosi iš manęs...“
       Griežtai kalbant – jūra iš mūsų nesityčioja, ji tik nepastebi mūsų.

       Gimberis, Jurgis. Misės, mano boba ir kiti reikalai. – Kaunas: Eridanas, 1999.